ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็คเกจเน็ตแรง คิดตามจริงเป็นเมกกะไบท์: เหมาจ่ายระบบรายเดือน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็คเกจเน็ตแรง คิดตามจริงเป็นเมกกะไบท์: เหมาจ่ายระบบรายเดือน

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็คเกจเหมาจ่าย Net ในระบบรายเดือนนี้ สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา สมัครใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. วิธีการสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแพ็คเกจเหมาจ่าย Net นี้ โดยผ่าน SMS และ USSD ซึ่งเริ่มใช้แพ็คเกจนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ดังนี้

 

แบบรายเดือน

 แพ็คเกจเหมาจ่าย Net

วิธีสมัครใช้บริการ

SMS

USSD

แพ็คเกจรายเดือน Net 150

พิมพ์ V2   ส่งมาที่ 9789

กด *900*42# แล้วกดโทรออก

แพ็คเกจรายเดือน Net 350

พิมพ์ V3    ส่งมาที่ 9789

กด *900*43#  แล้วกดโทรออก

แพ็คเกจรายเดือน Net 599

พิมพ์ V599 ส่งมาที่ 9789

กด *900*599# แล้วกดโทรออก

แพ็คเกจรายเดือน Net 799

พิมพ์ V5   ส่งมาที่ 9789

กด *900*45#  แล้วกดโทรออก

แพ็คเกจรายเดือน Net 899

พิมพ์ V6   ส่งมาที่ 9789

กด *900*46#  แล้วกดโทรออก

แพ็คเกจรายเดือน Net 999

พิมพ์ V999 ส่งมาที่ 9789

กด *900*999# แล้วกดโทรออก

3. อัตราค่าใช้บริการ: แพ็คเกจเหมาจ่าย Net นี้เป็นบริการแบบเหมาจ่ายแบบรายเดือน ที่ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ โดยมีอัตราค่าใช้บริการดังนี้

แบบรายเดือน

แพ็คเกจเหมาจ่าย Net

ค่าบริการ

รับสิทธิใช้บริการ

3G+/EDGE/GPRS

Wi-Fi

แพ็คเกจรายเดือน Net 150

150 บาท/เดือน

150 เมกกะไบต์

-

แพ็คเกจรายเดือน Net 350

350 บาท/เดือน

1 กิกกะไบต์

10 ชั่วโมง

แพ็คเกจรายเดือน Net 599

599 บาท/เดือน

ไม่จำกัด
(Fair usage 2 กิกกะไบต์)

ไม่จำกัด

แพ็คเกจรายเดือน Net 799

799 บาท/เดือน

ไม่จำกัด
(Fair usage 3 กิกกะไบต์)

ไม่จำกัด

แพ็คเกจรายเดือน Net 899

899 บาท/เดือน

ไม่จำกัด
(Fair usage 5 กิกกะไบต์)

ไม่จำกัด

แพ็คเกจเรายเดือน Net 999

999 บาท/เดือน

ไม่จำกัด
(Fair usage 7 กิกกะไบต์)

ไม่จำกัด

แพ็คเกจเหมาจ่ายเน็ตแบบรายเดือน ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ

3.1 แพ็คเกจเหมาจ่ายรายเดือน Net 150 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 150 บาทต่อรอบบิล รับสิทธิใช้บริการ 3G+/EDGE/GPRS จำนวน 150 เมกกะไบต์ (MB) ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)
3.2 แพ็คเกจเหมาจ่ายรายเดือน Net 350 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 350 บาท ต่อรอบบิล รับสิทธิใช้บริการ 3G+/EDGE/GPRS จำนวน 1 กิกกะไบต์ (GB) ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) และ Wi-Fi จำนวน 10 ชั่วโมง
3.3 แพ็คเกจรายเดือน Net 599 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 599 บาท ต่อรอบบิล รับสิทธิใช้บริการ 3G+/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS เป็นจำนวน 2 กิกกะไบต์ (GB) ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ Wi-Fi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
3.4 แพ็คเกจรายเดือน Net 799 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 799 บาท ต่อรอบบิล รับสิทธิใช้บริการ 3G+/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS เป็นจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB) ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ Wi-Fi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
3.5 แพ็คเกจรายเดือน Net 899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 899 บาท ต่อรอบบิล รับสิทธิใช้บริการ 3G+/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS เป็นจำนวน 5 กิกกะไบต์ (GB) ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ Wi-Fi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
3.6 แพ็คเกจรายเดือน Net 999 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 999 บาท ต่อรอบบิล รับสิทธิใช้บริการ 3G+/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/ EDGE/GPRS เป็นจำนวน 7 กิกกะไบต์ (GB) ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และใช้บริการ Wi-Fi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

4. เว้นแต่จะได้ระบุไว้แจ้งชัดเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ 3G+/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) และ Wi-Fi ความเร็วสูงสุด 100 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)
หมายเหตุ
4.1 ข้อกำหนด Fair Usage Policy สำหรับการใช้ 3G+/EDGE/GPRS แบบไม่จำกัดปริมาณ
4.1.1. ใช้ 3G+/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณ ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps. ตามจำนวน GB ที่กำหนดในแต่ละรายการส่งเสริมการขาย/แพ็คเกจ ที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้
4.1.2 หลังจากนั้น จะใช้ 3G+/EDGE/GPRS ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด ตามที่กำหนดภายใต้แพ็กเกจนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งานBit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัทฯ

5. ค่าบริการส่วนที่เกินจากอัตราเหมาจ่ายตามข้อ 3 ทั้งหมด จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น

6. การยกเลิกการใช้บริการ
6.1 แพ็คเกจเหมาจ่ายแบบรายเดือน: ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการแพ็คเกจนี้โดยสมัครเพียงครั้งเดียวสามารถใช้บริการได้ทุกเดือนต่อเนื่องไปจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันครบกำหนดตามรอบบิล/รอบปฏิทินนั้นๆ โดยผ่าน SMS และ USSD ดังนี้

แพ็คเกจเหมจ่าย Net

วิธียกเลิกใช้บริการ

SMS

USSD

แพ็คเกจรายเดือน Net 150

พิมพ์ CV2 ส่งมาที่ 9789

กด *901*42# แล้วกดโทรออก

แพ็คเกจรายเดือน Net 350

พิมพ์ CV3 ส่งมาที่ 9789

กด *901*43# แล้วกดโทรออก

แพ็คเกจรายเดือน Net 599

พิมพ์ CV599 ส่งมาที่ 9789

กด *901*599# แล้วกดโทรออก

แพ็คเกจรายเดือน Net 799

พิมพ์ CV5 ส่งมาที่ 9789

กด *901*45# แล้วกดโทรออก

แพ็คเกจรายเดือน Net 899

พิมพ์ CV6 ส่งมาที่ 9789

กด *901*46# แล้วกดโทรออก

แพ็คเกจรายเดือน Net 999

พิมพ์ CV999 ส่งมาที่ 9789

กด *901*999# แล้วกดโทรออก

7. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

8. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมด ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน, ค่าบริการดาวน์โหลดคอนเทนต์, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, บริการส่งข้อความสั้น (SMS), และ บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยค่าบริการเหล่านั้นจะคิดตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้

9. แพ็คเกจเหมาจ่าย Net นี้สามารถสมัครใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายหลักที่คิดค่าบริการ 3G+/EDGE/GPRS แบบเป็น เมกกะไบต์ หรือ รายการส่งเสริมการขายตามที่เรียลมูฟจะได้กำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง

10. สำหรับบริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช
ของผู้ใช้บริการเป็น ชื่อ username ตามด้วยโดเมนเนม @truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH)
โดยระบบ จะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

11. ผู้ใช้บริการจะได้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ภายใน 6 ชั่วโมงนับ
จากเปิดใช้บริการ

12. หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดย
ติดต่อ 1331 หรือ โทร *902# หรือ SMS พิมพ์รหัส w ส่งไปที่ 9789

13. ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”)
ทรู อินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุกๆ 180 นาที เพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้ว หากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

14. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 15 นาที
ระบบจะทำการ Log out ให้โดยอัตโนมัติ

15. ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi by TrueMove H ต่อการใช้ 1 username จะรองรับเพียง 1 การเชื่อมต่อเท่านั้น

16. สิทธิที่ได้รับตามแพ็คเกจเหมาจ่ายข้างต้นนี้ หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้

17. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา: ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้บริการตามแพ็คเกจนี้อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อหรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้หรือนำบริการไปใช้ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
17.1 ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใดๆให้เกิดหรือคาดหมายหรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่เรียลมูฟไม่ว่าในทางใดๆ หรือ
17.2 ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือ
17.3 ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

18.เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้บริการตาม แพ็คเกจนี้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเรียลมูฟ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอแพ็คเกจนี้ หรือนำบริการไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในแพ็คเกจนี้

19.เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

20. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

21.ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางดังนี้ True Move Care โทร 1331 หรือ ทาง Web site http://www.truemove-h.com

22. แพ็คเกจนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

View 64,594