មើលជាភាសាអ្នក

ទស្សនកិច្ចប្រទេសថៃ

ស៊ីមកាតទេសចរណ៍

អត្រាហៅចេញក្រៅប្រទេសល្អបំផុត
ត្រឹមតែ 49฿
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ 15 baht
ហៅចេញក្នុងប្រទេសថៃ 0.99฿/min
ហៅចេញក្រៅប្រទេស 1฿/min
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
ហ្វ្រីវ៉ាយហ្វាយឥតកំនត់ រយៈពេល 24ម៉ោង
ប្រាក់រង្វាន់ពិសេស បញ្ចូលលុយ​ 100 បាត
ហ្វ្រី :
លេង 14 កម្មវិធីសូឈៀលឥតកំនត់ រយៈពេល8ថ្ងៃ្ងៃ
ហ្វ្រីវ៉ាយហ្វាយឥតកំនត់រយៈពេល 8ថ្ងៃ
លេង​ 14 កម្មវិធីសូឈៀលឥតកំនត់
រយៈពេល 24ម៉ោង
ត្រឹមតែ 299฿ 8 ថ្ងៃ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ 100 baht
ហៅចេញក្នុងប្រទេសថៃ 0.99 ฿/min
ហៅចេញក្រៅប្រទេស ការចាប់ផ្តើម 1฿/min តាមរយៈ 00600
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 3GB នៃ 100 Mbps ល្បឿនខ្ពស់បំផុត
1.5 ฿/MB
ការប្រើប្រាស់លើសកំណត់
ហ្វ្រីវ៉ាយហ្វាយឥតកំនត់រយៈពេល
លេង​ 14 កម្មវិធីសូឈៀលឥតកំនត់
រយៈពេល8ថ្ងៃ្ងៃ
ត្រឹមតែ 599฿ 15 ថ្ងៃ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ 50 baht
ហៅចេញក្នុងប្រទេសថៃ 0.99 ฿/min
ហៅចេញក្រៅប្រទេស ការចាប់ផ្តើម 1฿/min តាមរយៈ 00600
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 8GB នៃ 100 Mbps ល្បឿនខ្ពស់បំផុត
1.5 ฿/MB
ការប្រើប្រាស់លើសកំណត់
ហ្វ្រីវ៉ាយហ្វាយឥតកំនត់រយៈពេល

ស៊ីមកាតប្រទេសជិតខាង

អត្រាហៅចេញល្អចំផុតទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងកម្ពុជា
ត្រឹមតែ49฿
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ20฿
ហៅចេញទៅមីយ៉ាន់ម៉ា
3฿/min
ហៅក្នុងប្រទេសថៃ
TrueMove H 0.50฿ / min
Other Carrier 0.99฿ / min
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 90MB នៃ 300 Mbps ល្បឿនលឿនបំផុត
1.5 ฿/MB
ការប្រើប្រាស់លើសកំណត់
1฿/min
ប្រើប្រាស់ LINE,Facebook និងមើលទូរទស្សន៍តាមកម្មវិធី HTV
រយៈពេល 6ខែដោយឥតគិតថ្លៃ
តត្រឹមតែ 49฿
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ20฿
ហៅចេញទៅប្រទេសកម្ពុជា
3฿/min
ហៅក្នុងប្រទេសថៃ
0.55฿ / min
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 90MB នៃ 42 Mbps ល្បឿនលឿនបំផុត
1.5 ฿/MB
ការប្រើប្រាស់លើសកំណត់
1฿/min
ប្រើប្រាស់ LINE,Facebook និងមើលទូរទស្សន៍តាមកម្មវិធី HTV
រយៈពេល 4ខែដោយឥតគិតថ្លៃ

របៀបប្រើប្រាស់

ដំណើរការស៊ីមកាត

1. ដាក់បញ្ចូល ស៊ីមកាតទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
2. ហៅទៅកាន់ ៩៣០២ ដើម្បីពិនិត្យមើលសមតុល្យទឹកប្រាក់
3. ហៅចេញ ពេលនេះអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខដែលអ្នកចង់ហៅ

ហៅចេញក្នុងស្រុក

ហៅទៅកាន់លេខលើតុនៅប្រទេសថៃ

លេខកូដតំបន់+លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកចង់ហៅទៅកាន់

ឧទាហរណ៍ៈ លេខតំបន់នៅបាងកកគឺ ០២

ការហៅចេញគិតតែ $0.០៣ (១បាត)/នាទី

ហៅទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃនៅប្រទេសថៃ

គ្រាន់តែហៅទៅកាន់លេខដែលអ្នកចង់ហៅទៅកាន់

លេខត្រូវចាប់ផ្តើមដោយ 08x-xxx-xxx

ហៅទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃណាមួយគិតត្រឹមតែ $0.០៣​ (១បាត)/នាទី*

ហៅទូរស័ព្ទចេញទៅក្រៅប្រទេស

ជម្រើសទី១

ការហៅចេញតម្លៃទាបតាមរយៈ 00៦00 ចាប់ពី $0.0៣ (១បាត)/នាទី៏​* - អត្រាតម្លៃហៅចេញទាបទៅកាន់ ២៣០ ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក។

 • ចុច
  00600
 • លេខកូដប្រទេស
 • លេខកូដតំបន់
 • ហៅចេញទៅកាន់
  លេខទូរស័ព្ទ

ជម្រើសទី២

អត្រាតម្លៃទាប មានគុណភាពខ្ពស់តាមរៈ 00៦ ចាប់ពី $0.0១ (៣បាត)/នាទី ទៅកាន់ ២៣០ ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក

 • ចុច
  006
 • លេខកូដប្រទេស
 • លេខកូដតំបន់
 • ហៅចេញទៅកាន់
  លេខទូរស័ព្ទ

*អត្រាតម្លៃហៅចេញអាចខុសគ្នាទៅតាមបណ្តាប្រទេសនីមួយៗចំពោះអត្រាប្តូរប្រាក់ $១ = ៣០បាត (មិនរាប់បញ្ចូលពន្ទ ៧% VAT)

ផ្ញើសារទៅកាន់លេខក្រៅប្រទេស

ផ្ញើសារទៅកាន់ជាង 280 ប្រទេសត្រឹមតែ $0.16 (5បាត)/សារ (មិនរាប់បញ្ចូលពន្ធ VAT 7%)

 • ចុច
 • លេខកូដប្រទេស
 • លេខកូដតំបន់
 • ហៅចេញទៅកាន់
  លេខទូរស័ព្ទ

(*ទទួលសារដោយឥតគិតថ្លៃ)

ចូលប្រើប្រាស់ WiFi

 • ដាក់ដំណើរការ WiFi លឧបករណ៍ឥតខ្សែរបស់អ្នក
 • ជ្រើសរើស "@TRUEWIFI"".@TRUEWIFI" ពីតារាងរបស់ បណ្តាញដែលមាននៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក បន្ទាប់មកដំណើរការកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណែតរបស់អ្នក។
 • ចុះឈ្មោះចូលជាមួយឈ្មោះអ្នកប្រើ និងលេខសម្ងាត់។
 • ការតភ្ជាប់ទទួលបានជោគជ័យ​ សូមរីករាយប្រើប្រាស់ជាមួយ True WiFi។

បញ្ចូលសមតុល្យរបស់អ្នក

ហាង True Shop និង 7-Eleven ស្នើសុំឲ្យអ្នកគិតលុយបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ដោយគ្រាន់តែប្រាប់លេខ ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់បញ្ចូល
កាតទូរស័ព្ទ TrueMoney បើអ្នកមានកាតទូរស័ព្ទ ឬកាតទូរស័ព្ទ TrueMoney
 • ចុច *123* រួចលេខកូដ
  14 ខ្ទង់
 • ចុច#
កាតឥណទាន បញ្ចូលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗ

លេខទូរស័ព្ទសំខាន់ៗ

លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ (ឥតគិតថ្លៃ)

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងនគរបាលទេសចរណ៍
ហៅទៅកាន់
១១៥៥
ការិយាល័យព័ត៌មានទេសចរណ៍ប្រទេសថៃ
ហៅទៅកាន់
១៦៧២
ការិយាល័យសង្គ្រោះបន្ទាន់
ហៅទៅកាន់
១៦៦៩
ជំនួយការបញ្ជីរឈ្មោះផ្សេងៗ
ហៅទៅកាន់
១១៣៣
មជ្ឃមណ្ឌល AOT / អន្តោប្រវេសន៍ព្រលានយន្តហោះ
ហៅទៅកាន់
០២ ១៣២ ១៨៨៨
ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍
ហៅទៅកាន់
១១៧៨

លេខបំរើសេវាកម្ម

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរភាសា
ហៅទៅកាន់
៩៣០៤
ពិនិត្យមើលទឹកប្រាក់នៅសល់
ចុច
#១២៣# (មិនគិតថ្លៃ)
៩៣០២ *(មិនគិតថ្លៃ)
ពិនិត្យមើលទឹកប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ហៅចេញ
ចុច
*៥១០*០៥#
ពិនិត្យមើលទិន្នន័យនៅសល់
ចុច
*៩00#
ពិនិត្យមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
ចុច
៩៣០៣
ហៅទៅ TrueMove H Care
លេខ
១៣៣១ (3បាត ចំពោះការហៅម្តង មិនរាប់បញ្ចូលពន្ទ VAT 7%)

*ហៅដោយឥតគិតថ្លៃលើកទីមួយក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ $0.0៣ នាទីបន្ទាប់ 0.៩បាត/នាទី (មិនរាប់បញ្ចូលពន្ទ VAT ៧%) សម្រាប់ការហៅ បន្ទាប់ក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ

Extra Packages for Tourist SIM