รายการส่งเสริมการขาย iPhone5s 16 GB ราคาพิเศษ

สิทธิพิเศษ
1. ผู้รับสิทธิ: เป็นลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone5s 16 GB พร้อมอุปกรณ์ (เครื่อง) จากบริษัท ทรู ดิสทริ บิวชั่น แอนด์เซลล์จำกัดและจดทะเบียนเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปมาใช้บริการทรูมูฟ เอช หรือ เป็นลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน ทรูมูฟ เอช ที่ไม่อยู่ระหว่างที่มีข้อผูกพันในสัญญาใช้บริการตามรายการส่งเสริมการ ขายอื่น ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท) และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนตามที่ระบุในข้อ 2.1 ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2559 ถึง 30 เมษายน 2559 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. วิธีการรับสิทธิส่วนลดค่าเครื่อง: ผู้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดค่าเครื่อง ในอัตราตามที่ระบุในตารางเมื่อ

2.1 ซื้อเครื่องและสมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช แบบระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ในรายการส่งเสริมการขาย 4G+ Super Smart 499, 4G+ Super Smart 599 , 4G+ Super Smart 699, 4G+ Super Smart 899 4G+ Super Smart 1099 เป็นระยะเวลาไม่น้อย 12 เดือน ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป (1 บัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ) และ

2.2 ชำระค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนล่วงหน้า 3,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสามารถนำไปหักชำระค่าบริการรายเดือนได้ 10 เดือน(รอบบิล) รอบบิลละเท่าๆ กัน

2.3 สิทธิส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Super Smart 499, 4G+ Super Smart 599, 4G+ Super Smart 699, 4G+ Super Smart 899,4G+ Super Smart 1099

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/
แท็บเลต
ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)
ราคาหลังหักส่วนลด*
(บาท/เครื่อง)
รายการส่งเสริมการขายที่สามารถเลือกใช้ ค่าบริการชำระล่วงหน้า
(บาท)
ระยะเวลาใช้บริการขั้นต่ำ
(เดือน/รอบบิล)
iPhone 5s 16 GB 13,000 5,100 7,900 4G+ Super Smart 499
4G+ Super Smart 599
3,210 12
7,100 5,900 4G+ Super Smart 699
4G+ Super Smart 899
4G+ Super Smart 1099

*(ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

3. ลูกค้าย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องเพื่มจากส่วนลดปกติอีก 1,000 บาท ในรายการส่งเสริมการขาย 4G+ Super Smart ที่กำหนด

4. ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับสิทธิได้ในระหว่าง วันที่ 5 เมษายน 2559 ถึง 30 เมษายน 2559 หรือ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Super Smart 499, 4G+ Super Smart 599, 4G+ Super Smart 699, 4G+ Super Smart 899,4G+ Super Smart 1099


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ บริษัท ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท) ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 ถึง 30 เมษายน 2559 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. สิทธิพิเศษ: รับสิทธิใช้งาน iFlix นาน 90 วัน (มูลค่า 300 บาท) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน iflix:

2.1 สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ระบบรายเดือน และเลือกใช้แพ็กเกจ 4G+ Super Smart ตั้งแต่ วันนี้ - 30 เมษายน 2559 นี้เท่านั้น

2.2 ลูกค้าสามารถรับสิทธิได้เพียง 1 สิทธิ ต่อ 1 เลขหมาย เท่านั้น

2.3 ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิครั้งแรกด้วยตัวเอง โดยต้องเชื่อมต่อเครือข่าย 4G/3G จาก ทรูมูฟ เอช เท่านั้น

2.4 สิทธิพิเศษนี้ มีเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ากดรับสิทธิครั้งแรก

2.5 สิทธิพิเศษนี้ ไม่รวมค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกกรณีทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

3. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แพ็กเกจ ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
4G/3G/EDGE/GPRS
(ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน)*
WiFi สิทธิพิเศษ
4G/3G/EDGE/GPRS
รับเน็ตเพิ่ม ฟรี
4G/3G
รวม
4G+ Super Smart 499 499 200 2 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน เดือนที่ 1-6
2 GB
2 GB
นาน 20 เดือน
6 GB
4G+ Super Smart 599 599 300 2.5 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-6
2.5 GB
7 GB
4G+ Super Smart 699 699 350 4 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-12
4 GB
10 GB
4G+ Super Smart 899 899 500 6 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384Kbps.)
เดือนที่ 1-12
6 GB
14 GB
4G+ Super Smart 1,099 1,099 650 8 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384Kbps.)
เดือนที่ 1-18
8 GB
18 GB

*ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

3.1 รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Super Smart 499 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 200 นาทีต่อเดือน คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร
(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 2 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล)

(1) เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 6 : รับ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2 กิกะไบต์ (GB) รวมเป็นจำนวน 4 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล)
(2) เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 20 : รับ 4G 3G/EDGE/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 20 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติไปจนสิ้นระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

3.2 รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Super Smart 599 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 599 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาทีต่อเดือน คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร
(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 2.5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล)

(1) เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 6 : รับ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2.5 กิกะไบต์ (GB) รวมเป็นจำนวน 5 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล)
(2) เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 20 : รับ 4G 3G/EDGE/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 20 เดือน(รอบบิล) หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติไปจนสิ้นระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

3.3 รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Super Smart 699 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 350 นาทีต่อเดือน คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร
(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 4 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล)

(1) เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 12 : รับ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 4 กิกะไบต์ (GB) รวมเป็นจำนวน 8 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล)
(2) เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 20 : รับ 4G 3G/EDGE/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 20 เดือน(รอบบิล) หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติไปจนสิ้นระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

3.4 รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Super Smart 899 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 500 นาทีต่อเดือน คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร
(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 6 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล)

(1) เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 12 : รับ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 6 กิกะไบต์ (GB) รวมเป็นจำนวน 12 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล)
(2) เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 20 : รับ 4G 3G/EDGE/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 20 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติไปจนสิ้นระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

3.5 รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Super Smart 1099สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,099 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 650 นาทีต่อเดือน คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร
(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 8 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล)

(1) เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 18 : รับ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 8 กิกะไบต์ (GB) รวมเป็นจำนวน 16 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 18 เดือน (รอบบิล)
(2) เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 20 : รับ 4G 3G/EDGE/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 20 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติไปจนสิ้นระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

Fair Usage Policy: บริษัทสงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท

4. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราดังนี้

4.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

4.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท

4.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท

5. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ

6. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by T rueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

8. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ 4G และอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ www.truemove-h.com/4G

9. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H

9.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username ตามด้วยโดเมนเนม TrueMoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

9.2 ผู้ใช้บริการจะได้รับ username และ password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ

9.3 หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดให้

9.4 ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

9.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ

9.6 Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น

10. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

11. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

12. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

12.1 กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็น ธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

12.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

13. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทเว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

14. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 20 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้