ผู้โชคดี รับบัตรกำนัลกินฟรีตลอดปี กับ True iServcie

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัลจากร้านบาร์บีคิว พลาซ่า สตาร์บัค หรือซิซซ์เล่อร์ ร่วมสนุกโดยดาวน์โหลดและสมัคร True iService ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่


1. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัลร้านบาร์บีคิว พลาซ่า จำนวน 12 ใบ มูลค่ารวม 6,000 บาท
ได้แก่ ผู้โชคดีที่สมัครสมาชิก True iService ผ่านแอปพลิเคชัน ลำดับที่ 1999 คือ หมายเลขโทรศัพท์ 064-920-00XX

2. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัลร้านสตาร์บัค มูลค่ารวม 5,000 บาท
ได้แก่ ผู้โชคดีที่สมัครสมาชิก True iService ผ่านแอปพลิเคชัน ลำดับที่ 55555 คือ คุณนิพนธ์ บุญรอด

3. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัลร้านซิซซ์เล่อร์ 12 ใบ มูลค่ารวม 6,000 บาท 
ได้แก่ ผู้โชคดีที่สมัครสมาชิก True iService ผ่านเว็บไซต์ ลำดับที่ 8888 คือ หมายเลขโทรศัพท์ 096-430-72XX
 


ข้อควรทราบ
ผู้โชคดีกรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมภาพถ่ายหน้าจอบัญชี True iService ที่คุณใช้บริการ มาที่อีเมล easytrueiservice@gmail.com ภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผลบนเว็บไซต์ TrueMove H โดยท่านจะได้รับ SMS ยืนยันจาก True iSevice และในวันรับของรางวัลขอให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาเพื่อยืนยันตัวตนด้วยหมายเหตุ
1. การตัดสินของคณะกรรมการจาก True iService ถือเป็นที่สิ้นสุดและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามกฎหมาย
3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
4. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าผู้ใช้บริการทรูที่มีสถานะ “ใช้งาน” (Active) และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
5.  ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์หลังจากการประกาศผลบนทางเว็บไซต์ TrueMoveH ภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

ข่าวล่าสุด