แพ็กเกจสุดคุ้ม เฉพาะคนพิเศษที่ย้ายมาเป็นชาวทรู

รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ เน็ตไม่อั้น โทรถูกทุกเครือข่าย รอรับโบนัสพิเศษนาน 12 เดือน เพียงเปลี่ยนมาใช้ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
เมื่อย้ายค่ายสำเร็จผู้ใช้บริการจะได้รับอัตราค่าบริการ ดังต่อไปนี้ (อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1. โทรออกทุกเครือข่าย 50 สตางค์ / นาที 
2. อินเตอร์เน็ต 4G/3G ใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณ ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 64 Kbps
3. SMS ข้อความละ 2 บาท
4. MMS ข้อความละ 3 บาท
5. WiFi นาทีละ 1 บาท (คิดเป็นนาที)

เงื่อนไขการรับโบนัสค่าโทรและเน็ต 
1. เมื่อย้ายค่ายสำเร็จ รับฟรีทันทีโบนัสค่าโทรและเน็ต มูลค่า 2,000 บาท ใช้ได้นาน 30 วัน หลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับโบนัสค่าโทรและเน็ต 2,000 บาท เมื่อมีการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ทุกเดือน (รับโบนัสทันทีเมื่อเติมเงินสะสมครบ) ใช้ได้นาน 30 วัน รับสิทธิได้นาน 12 เดือน (รวมเป็นมูลค่า 24,000 บาท)  
2. คิดอัตราค่าโทรทุกเครือข่าย นาทีละ 2 บาท (คิดเป็นนาที) อินเทอร์เน็ต 2 บาท / MB, SMS ข้อความละ 2 บาท และ MMS ครั้งละ 3 บาท (อัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
3. สามารถตรวจสอบรอบการเติมเงินได้ที่ กด*510*40# (ฟรี) ตรวจสอบโบนัสโทร และเน็ตคงเหลือ กด*510*11# (ฟรี)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต รับเงินคืนไม่อั้น

1. สำหรับลูกค้าที่ย้ายค่ายมาใช้ ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
2. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมทุกช่องทางภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่ย้ายค่ายสำเร็จ รับเงินคืนคิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100, ซื้อแพ็กเกจเสริมหลังจาก 30 วันแรก นับตั้งแต่วันที่ 31 ไปจนครบ 90 วัน นับจากวันที่ย้ายค่ายสำเร็จ รับเงินคืนคิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 50 ของยอดแพ็กเกจเสริมที่ซื้อในแต่ละครั้ง ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้งในการซื้อ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตรวจสอบยอดเงินคืนผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท และผ่านทางเว็ปไซต์ที่ : tmvh.co/wallet,  tmvh.co/tmwnvas
3. บริษัทฯ จำกัดสิทธิในการใช้เงินคืนเฉพาะกรณีซื้อแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ ผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com เท่านั้น
4.เงินคืนมีอายุการใช้งานนับจากวันที่ได้รับ ดังนี้
- เงินคืนมีอายุ 120 ชม. (5 วัน)  เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต แบบ 7 วัน
- เงินคืนมีอายุ 720 ชม. (30 วัน)  เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต แบบมากกว่า 7 วันขึ้นไป
5. สิทธิ์ในการรับเงิน จำกัด 1 เลขหมาย ต่อ 1 บัตรประชาชน โดยจะต้องเป็นเลขหมายที่ไม่เคยรับสิทธิรายการส่งเสริมการขายนี้ หากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่นำรางวัลมาใช้หรือใช้รางวัลไม่หมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ใดก็ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเน็ตเต็มสปีด
1. รับสิทธิซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 10 GB ใช้ได้นาน 10 วัน มูลค่า 100 บาท (อัตราไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมัครกด* 900*8850#  ซึ่งผู้ใช้บริการจะใช้ได้เมื่อมี SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
2. แพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ระบบจะตัดเงินค่าแพ็กเกจอัตโนมัติ ทุกๆ 10 วัน กรณีที่ใช้เน็ตไม่หมดในรอบใดๆ สามารถยกยอดเน็ตคงเหลือ ไปในรอบถัดไปได้ (สูงสุดไม่เกิน 10 GB)
3. สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือได้ที่กด *900# (ฟรี)

เงื่อนไขแพ็กเกจเน็ตซูเปอร์มันส์ Non – Stop

1.สำหรับแพ็กซูเปอร์มันส์ Non – Stop ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด ตามที่ระบุในแต่ละแพ็กเกจ ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
2.เริ่มใช้งานแพ็กเกจได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร, แพ็กเน็ต 7 วัน และ 30 วัน ระยะเวลาสิ้นสุดอัตโนมัติเวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
3. สิทธิพิเศษเมื่อสมัครแพ็กซูเปอร์มันส์ Non – Stop  แบบ 7 วัน และ 30 วัน แถมฟรีโทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช ไม่อั้น (ระยะเวลาเท่ากับแพ็กเกจที่ซื้อ), โดยสามารถโทรต่อเนื่องได้สูงสุด 60 นาทีต่อครั้ง จากนั้นระบบจะตัดสายอัตโนมัติ
4. ตรวจสอบระยะเวลาใช้แพ็กเกจได้ที่ *900# (ไม่คิดค่าบริการ)

เงื่อนไขแพ็กเกจเสริมเน็ตเต็มสปีด

1. รับสิทธิซื้อแพ็กเสริมเน็ตเต็มสปีด ปริมาณ 10 GB  10 วัน ราคา 100 บาท ( ไม่รวม VAT)  สมัครกด *900*8850#  โทรออก และรอ SMS ยืนยันการใช้งาน
2. แพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ระบบจะตัดเงินค่าแพ็กเกจโดยอัตโนมัติ ทุก ๆ 10 วัน กรณีที่ใช้เน็ตไม่หมดในรอบใด ๆ จะสามารถยกยอดเน็ตคงเหลือไปในรอบถัดไปได้ (ยอดทบสะสมสูงสุดไม่เกิน 10 GB)
3. หากระบบไม่สามารถทำการตัดยอดเงินเพื่อต่ออายุแพ็กเกจได้ เน็ตที่ใช้ไม่หมดในรอบนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาทบเพื่อใช้ในรอบถัดไปได้
4.ค่าบริการส่วนที่เกินจากแพ็กเกจเสริมระบบจะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลัก ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
5.ตรวจสอบยอดเน็ตคงเหลือได้ที่ กด *900# แล้วโทรออก (ไม่คิดค่าบริการ)

1 ก.พ 62 – 15 ส.ค. 62

ข่าวล่าสุด