ลูกค้าแบบรายเดือน ได้ส่วนลดค่าเครื่อง ไม่ต้องเปิดเบอร์ใหม่

พิเศษเกินใคร เพียงมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน และใช้แพ็กเกจตามเงื่อนไขที่กำหนด


เริ่ม 15 ส.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2561

ข่าวล่าสุด