ลูกค้าแบบรายเดือน ได้ส่วนลดค่าเครื่อง ไม่ต้องเปิดเบอร์ใหม่

พิเศษเกินใคร เพียงมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน และใช้แพ็กเกจตามเงื่อนไขที่กำหนด


15 ส.ค. – 30 พ.ย. 2561

ข่าวล่าสุด