ลูกค้าแบบรายเดือน ได้ส่วนลดค่าเครื่อง ไม่ต้องเปิดเบอร์ใหม่

พิเศษเกินใคร เพียงมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือน และใช้แพ็กเกจตามเงื่อนไขที่กำหนดข้อควรรู้
• รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป (ที่ไม่มีสัญญาใช้งาน หรือมีสัญญาคงเหลือน้อยกว่า 90 วัน) 
• ใช้หรือสมัครแพ็กเกจรายเดือนขั้นต่ำเริ่มต้น 699 บาท 
• รับส่วนลดตามรุ่นเครื่อง และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ในการใช้บริการ เพื่อรับสิทธิ์ตามสัญญานี้ให้กับบุคคลอื่นได้
• รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะสัญญาการใช้งาน 12 เดือน
• เครื่องแต่ละรุ่นและราคาข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนซื้อ ณ จุดขาย

1 เม.ย. 62 – 30 พ.ค. 62 

ข่าวล่าสุด