ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ไปกับทรู

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปลุกพลังรักษ์โลก เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เพียงดาวน์โหลดแอปจากทรูได้แล้ววันนี้!

5 มิถุนายน 2562

ในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้รณรงค์ให้ลดมลพิษทางอากาศ ภายใต้แนวคิด "Beat Air Pollution" เพื่อให้พวกเราทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยทรูได้สรรค์สร้าง 2 แอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นนวัตกรรมสีเขียวรักษ์โลกออกสู่สังคมยุคดิจิทัล พร้อมให้คุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้


• แอปพลิเคชัน “We Grow” - กลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้อย่างยั่งยืนในสังคมยุคดิจิทัล ปลูกแล้วแชร์ข้อมูลผ่านแอพ และเป็นคลังข้อมูลความรู้เรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด แอปพลิเคชัน “We Grow” ได้รับรางวัลระดับโลกในงาน The 43rd International Exhibition of Inventions, Geneva 2015 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

• แอปพลิเคชัน “C-RO” รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แอปพลิเคชัน “C-RO” ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสมาคมส่งเสริมนักคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรแห่งประเทศอังกฤษ (The Association of British Inventors and Innovators)ข่าวล่าสุด