โชคหล่นทับ ลุ้นรับทองทุกเดือนจากทรูมูฟ เอช!

เพียงเติมเงินหรือใช้บริการต่างๆของทรูมูฟ เอช สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

 

ระยะเวลาร่วมสนุก : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63

 

ของรางวัล : รวม 1,456 รางวัล มูลค่า 2,559,440 บาท รายละเอียดได้แก่ 

          •  รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่ารางวัลละ 150,000 บาท จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 1,200,000 บาท

          •  รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท จำนวนรวม 8 รางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท

          •  รางวัลที่ 3 ทองคำรูปพรรณ มูลค่ารางวัลละ 2,500 บาท จำนวนรวม 80 รางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท

          •  รางวัลที่ 4 คูปองทรูมันนี่สำหรับซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช มูลค่ารางวัลละ 999 บาท รวมจำนวน 560 รางวัล รวมมูลค่า 559,440 บาท

          •  รางวัลที่ 5 รางวัลบัตรเติมเงินทรูมูฟ เอช ใช้เป็นส่วนลดค่าบริการทรูมูฟ เอช มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมจำนวน 800 รางวัล รวมมูลค่า 400,000 บาท

 

สถานที่จับและรับรางวัล : ณ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคเคชั่น จำกัด เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาพิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

 

จับรางวัล : จำนวน 8  ครั้งดังนี้ 

           •  ครั้งที่ 1  16  ตุลาคม       2562  เวลา   14.00 น.

           •  ครั้งที่ 2  1   พฤศจิกายน  2562  เวลา   14.00 น.

           •  ครั้งที่ 3  16 พฤศจิกายน  2562  เวลา   14.00 น.

           •  ครั้งที่ 4   2   ธันวาคม      2562  เวลา   14.00 น.

           •  ครั้งที่ 5  16  ธันวาคม      2562  เวลา   14.00 น.

           •  ครั้งที่ 6  3    มกราคม      2563   เวลา  14.00 น.

           •  ครั้งที่ 7  16  มกราคม      2563   เวลา  14.00 น.

           • ครั้งที่ 8   3   กุมภาพันธ์    2563   เวลา  14.00 น.

 

ประกาศผลผู้โชคดี
รอบที่ 1 ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2562 
รอบที่ 2 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
รอบที่ 3 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
รอบที่ 4 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562 
รอบที่ 5 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562

รอบที่ 6 ประจำวันที่ 9 มกราคม 2563

 

 

ผู้มีสิทธิ์ได้รางวัล : ต้องมีสถานะการใช้งานปกติ โดยไม่มียอดหนี้ค้างชำระ หรือไม่ถูกระงับการใช้บริการ 

 

ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆในกิจกรรมนี้ตามที่เห็นสมควร

 

ใบอนุญาตเลขที่ 1828 -1835/2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

ข่าวล่าสุด