ใหม่! แพ็กเกจเสริม TRAVEL ASIA สำหรับลูกค้าแบบรายเดือน

ใหม่! แพ็กเกจเสริมลูกค้าเดือนให้เล่นเน็ตในต่างประเทศ ได้ถึง 7GB เพียง 399.- นาน 10 วัน กดสมัคร *118*399# โทรออกเพื่อสมัครแพ็กเกจได้แล้ววันนี้

 

ข้อควรรู้

1.  แพ็กเกจ TRAVEL ASIA และ TRAVEL WORLD นี้สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศแบบรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

2.  แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 7GB ใช้ได้ 10 วัน ราคา 399 บาท (ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.  แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 7GB ใช้ได้ 15 วัน ราคา 899  (ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.  โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานดาต้าโรมมิ่งด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วลดลงที่ 128 Kpbs

5.  แพ็กเกจจะเริ่มนับการใช้งานอินเตอร์เน็ตดาต้าโรมมิ่งโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการใช้งานดาด้าโรมมิ่งในประเทศที่กำหนด และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วตามที่ผู้ให้บริการในประเทศนั้นๆกำหนด จนครบ ตามระยะเวลาการใช้งานดังกล่าวในประเทศที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น 

6.  กรณีใช้งานบนเครือข่ายอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศปกติตามแต่ละประเทศและเครือข่ายที่ใช้งาน

7.  ความเร็วของการใช้บริการ 4G|3G|EDGE|GPRS  ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในต่างประเทศ

8.  สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้สำหรับแพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดใด รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ด้วย หากลูกค้ากระทำการอันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที 

9.  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง ช่องทางดังนี้  TrueMove H Care at 1242 or visit TrueMove H website

 

7 ตุลาคม 2562 -  31 มกราคม 2563 

 

ข่าวล่าสุด