จัดสมาร์ทโฟนใหม่ จับคู่แพ็กเน็ตเยอะจุใจ เริ่มเพียง 490 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจที่ร่วมรายการ

 

ข้อควรรู้

● สิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน อายุการใช้งาน 90 วันขึ้นไป และลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมแบบรายเดือน ที่ย้ายค่ายสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป
● ระยะสัญญา 12 เดือน
● ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
● แพ็กเกจและค่าบริการชำระล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
● ค่าบริการชำระล่วงหน้า จะใช้เป็นส่วนลดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน
● กรณีที่ผู้ใช้งานยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ
● ราคาเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรุณาตรวจสอบราคาก่อนซื้อ ณ จุดขาย
● เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

1 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563

 

ข่าวล่าสุด