ทรูมูฟ เอช พัฒนาคุณภาพสัญญาณ 4.5G มาตรฐานโลก

ด้วยจำนวนสถานีฐานมากที่สุดในโลกบนเทคโนโลยี 4x4 MIMO และเป็นรายเดียวในประเทศที่รวมคลื่นสัญญาณ 3CA เติมเต็มความเร็วแรงได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย

ทรูมูฟ เอช พัฒนาคุณภาพสัญญาณ 4.5G มาตรฐานโลก ด้วยจำนวนสถานีฐานมากที่สุดในโลกบนเทคโนโลยี 4x4 MIMO และเป็นรายเดียวในประเทศที่รวมคลื่นสัญญาณ 3CA เติมเต็มความเร็วแรงได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย

ข่าวล่าสุด