ผู้โชคดี ลุ้นบินฟรีไปญี่ปุ่น แค่จ่ายบิลกับ True iService

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ได้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่  28 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560

ได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-โตเกียว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ ได้แก่


1. ผู้โชคดีที่จ่ายบิลผ่านทางเว็บ ลำดับที่ 5555

คุณนิวัฒน์ พันธ์ไพศาล หมายเลขโทรศัพท์ 081-932-47XX

2. ผู้โชคดีที่จ่ายบิลผ่านทางแอป ลำดับที่ 5555

คุณพิชญาพร เลิศลักษณ์มณี หมายเลขโทรศัพท์ 096-060-11XX 


ข้อควรทราบ

ผู้โชคดีกรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนและภาพถ่ายหน้าจอบัญชี True iService ที่คุณใช้บริการมาที่อีเมล easytrueiservice@gmail.com ภายใน 7 วันหลังจากทางเว็บไซต์ TrueMove H และเฟซบุ๊คแฟนเพจ TrueMove H ประกาศผล โดยผู้โชคดีจะได้รับ SMS ยืนยันจาก True iService และในวันรับของรางวัลขอให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาเพื่อยืนยันตัวตนด้วย


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. การตัดสินของคณะกรรมการจาก True iService ถือเป็นที่สิ้นสุดและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

3. ของรางวัล คือ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-โตเกียวจาก AirAsiaX จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (มูลค่ารางวัลละไม่เกิน 30,000 บาท) เดินทางในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

4. ผู้โชคดีที่มารับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%  และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามกฏหมาย

5. ผู้โชคดีกรุณามารับของรางวัลด้วยตนเอง ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

6. ผู้โชคดีจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ เลขที่ 89 อาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษกแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400

ข่าวล่าสุด