ทรูมูฟ เอช มอบซิมโรมมิ่ง แก่ 20 เยาวชนตัวแทนประเทศไทย

ให้ทุกคนโทรออก รับสาย ส่งข้อความ และใช้ดาต้าโรมมิ่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดช่วงเวลาที่เข้าร่วมประชุม One Young World 2017 ประเทศโคลอมเบีย

กรุงเทพฯ 5 ตุลาคม 2560

ทรูมูฟ เอช 4G HD Network รายแรกในไทย โดย นางสาวภรินธร ตันสุเทพวีรวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนซิมโรมมิ่งจากทรูมูฟ เอช แก่เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน 20 คน ที่เข้าร่วมการประชุม One Young World 2017 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คิดเปลี่ยนโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย โดยซิมโรมมิ่ง จากทรูมูฟ เอช จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เยาวชนจากประเทศไทยสามารถโทรออก รับสาย ส่งข้อความ และใช้ดาต้าโรมมิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติภารกิจ รวมถึงใช้เชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกับครอบครัวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าวล่าสุด