• ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย แพ็คเกจเสริม URL Topping (แพ็คเกจเสริม Social Network ไม่อั้นบนมือถือ)