ทรู สมาร์ท ชอยส์

คุ้มกว่า ครบกว่า ได้ทุกบริการจากทรู
รายเดือน
599 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 0 นาที
เน็ต 4G|3G 5GB
(ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
50Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
20 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
50 Mbps
799 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 0 นาที
เน็ต 4G|3G 10GB
(ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
100Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
50 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
100 Mbps
89 ช่อง
18 HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
ฟรี! อัพเกรด นาน 3 เดือน
899 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 60 นาที
เน็ต 4G|3G 10GB
(ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
200Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
50 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
200 Mbps
899 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 60 นาที
เน็ต 4G|3G 10GB
(ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
200Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
50 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
200 Mbps
89 ช่อง
18 HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
ฟรี! อัพเกรด นาน 3 เดือน
999 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 300 นาที
เน็ต 4G|3G 15GB
(ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
200Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
50 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
200 Mbps
999 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 60 นาที
เน็ต 4G|3G 10GB
(ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
300Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
50 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
300 Mbps
999 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 60 นาที
เน็ต 4G|3G 10GB (ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
300Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
100 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
300 Mbps
89 ช่อง
18 HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
ฟรี! อัพเกรด นาน 3 เดือน
1,599 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 300 นาที
เน็ต 4G|3G 20GB
(ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
1,000Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
100 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
1,000 Mbps
1,599 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 300 นาที
เน็ต 4G|3G 20GB
(ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
1,000Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
100 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
1,000 Mbps
89 ช่อง
18 HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
ฟรี! อัพเกรด นาน 3 เดือน
1,999 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 0 นาที
เน็ต 4G|3G 10GB (ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
200Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
100 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
200 Mbps
149 ช่อง
57 HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
2,399 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 0 นาที
เน็ต 4G|3G 10GB (ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
200Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
100 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
200 Mbps
163 ช่อง
66 HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
2,999 บาท ต่อเดือน
ได้ 3 เบอร์
โทร 200 นาที
เน็ต 4G|3G 35GB (ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น (ต่อเบอร์)
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
1,000Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
500 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
1,000 Mbps
3,999 บาท ต่อเดือน
ได้ 3 เบอร์
โทร 200 นาที
เน็ต 4G|3G 50GB (ความเร็วสูงสุด 300 Mbps) WiFi ไม่อั้น (ต่อเบอร์)
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
1,000Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
500 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
1,000 Mbps
163 ช่อง
66 HD
ฟรี ค่าติดตั้ง