ทรู สมาร์ท ชอยส์

คุ้มกว่า ครบกว่า ได้ทุกบริการจากทรู
รายเดือน
599 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 0 นาที
เน็ต 4G|3G ไม่อั้น
(ความเร็วสูงสุด 1 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
30Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
10 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
30 Mbps
(12 เดือน)
699 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 0 นาที
เน็ต 4G|3G ไม่อั้น
(ความเร็วสูงสุด 1 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
30Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
10 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
30 Mbps
(12 เดือน)
82 ช่อง
10 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
799 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 0 นาที
เน็ต 4G|3G ไม่อั้น
(ความเร็วสูงสุด 4 Mbps) WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
50Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
20 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
50 Mbps
(12 เดือน)
93 ช่อง
18 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
999 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 300 นาที
เน็ต 4G|3G 10GB*
WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
*4G|3G ในแพ็กเกจ : 5GB
& รับเพิ่ม 5GB สำหรับเล่น
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
50Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
20 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
50 Mbps
(12 เดือน)
93 ช่อง
18 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
1,299 บาท ต่อเดือน
ได้ 2 เบอร์
โทร 300 นาที
เน็ต 4G|3G 10GB*
WiFi ไม่อั้น (ต่อเบอร์)
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
*4G|3G ในแพ็กเกจ : 5GB
& รับเพิ่ม 5GB สำหรับเล่น
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
50Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
20 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
50 Mbps
(12 เดือน)
93 ช่อง
18 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
2,599 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 400 นาที
เน็ต 4G|3G 10GB
WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
4G|3G ในแพ็กเกจ : 10GB
& เน็ตไม่อั้น เต็มสปีด 4Mbps สำหรับเล่น
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
70Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
30 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
70 Mbps
(12 เดือน)
154 ช่อง
55 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
2,999 บาท ต่อเดือน
ได้ 2 เบอร์
โทร 400 นาที
เน็ต 4G|3G 10GB
WiFi ไม่อั้น (ต่อเบอร์)
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
4G|3G ในแพ็กเกจ : 10GB
& เน็ตไม่อั้น เต็มสปีด 4Mbps สำหรับเล่น
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
70Mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
30 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
70 Mbps
(12 เดือน)
154 ช่อง
55 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง