ทรู สมาร์ท ชอยส์

คุ้มกว่า ครบกว่า ได้ทุกบริการจากทรู
รายเดือน
799 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 100 นาที
เน็ต 4G|3G 500MB
WiFi 10 ชั่วโมง
ค่าโทร
1.25 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
50mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
20 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
50 Mbps
(12 เดือน)
95 ช่อง
15 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
999 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 300 นาที
เน็ต 4G|3G 4GB
WiFi ต่อเนื่อง
ค่าโทร
1.25 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
50mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
20 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
50 Mbps
(12 เดือน)
95 ช่อง
15 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
1,299 บาท ต่อเดือน
ได้ 2 เบอร์
โทร 300 นาที
เน็ต 4G|3G 4GB
WiFi ต่อเนื่อง (ต่อเบอร์)
ค่าโทร
1.25 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
50mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
20 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
50 Mbps
(12 เดือน)
95 ช่อง
15 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
2,599 บาท ต่อเดือน
ได้ 1 เบอร์
โทร 450 นาที
เน็ต 4G|3G 6GB
WiFi ต่อเนื่อง
ค่าโทร
1.25 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
70mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
30 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
70 Mbps
(12 เดือน)
154 ช่อง
52 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
2,999 บาท ต่อเดือน
ได้ 2 เบอร์
โทร 450 นาที
เน็ต 4G|3G 6GB
WiFi ต่อเนื่อง (ต่อเบอร์)
ค่าโทร
1.25 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
70mbps
ฟรี ค่าติดตั้ง
ความเร็วอัพโหลด
30 Mbps
ความเร็วดาวน์โหลด
70 Mbps
(12 เดือน)
154 ช่อง
52 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง