แพ็กเกจ 2 บริการ

ทรู 2 บริการ โทร+ดูทรูวิชั่นส์
รายเดือน
399 บาท ต่อเดือน
โทร 100 นาที
เน็ต 4G|3G 750MB
WiFi ต่อเนื่อง
ค่าโทร
1.5 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
4G|3G ในแพ็กเกจ
750 MB
ฟรี 4G|3G
750 MB (เดือน 1-12)

เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
87 ช่อง
4 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ
499 บาท ต่อเดือน
โทร 150 นาที
เน็ต 4G|3G 3GB
WiFi ต่อเนื่อง
ค่าโทร
1.5 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
4G|3G ในแพ็กเกจ
3 GB

เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
87 ช่อง
4 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ
599 บาท ต่อเดือน
โทร 200 นาที
เน็ต 4G|3G 6GB
WiFi ต่อเนื่อง
ค่าโทร
1.5 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
4G|3G ในแพ็กเกจ
4 GB
ฟรี 4G|3G
2 GB (เดือน 1-20)
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
87 ช่อง
4 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ
699 บาท ต่อเดือน
โทร 300 นาที
เน็ต 4G|3G 7GB
WiFi ต่อเนื่อง
ค่าโทร
1.5 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
4G|3G ในแพ็กเกจ
5 GB
ฟรี 4G|3G
2 GB (เดือน 1-20)

เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
87 ช่อง
4 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ
799 บาท ต่อเดือน
โทร 350 นาที
เน็ต 4G|3G 10GB
WiFi ต่อเนื่อง
ค่าโทร
1.5 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
4G|3G ในแพ็กเกจ
8 GB
ฟรี 4G|3G
2 GB (เดือน 1-20)

เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
87 ช่อง
4 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ
999 บาท ต่อเดือน
โทร 500 นาที
เน็ต 4G|3G 14GB
WiFi ต่อเนื่อง
ค่าโทร
1.5 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
4G|3G ในแพ็กเกจ
12 GB
ฟรี 4G|3G
2 GB (เดือน 1-20)

เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
87 ช่อง
4 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ
1,199 บาท ต่อเดือน
โทร 650 นาที
เน็ต 4G|3G 18GB
WiFi ต่อเนื่อง
ค่าโทร
1.5 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
4G|3G ในแพ็กเกจ
16 GB
ฟรี 4G|3G
2 GB (เดือน 1-20)
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
87 ช่อง
4 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ