แพ็กเกจ 2 บริการ

ทรู 2 บริการ โทร+ดูทรูวิชั่นส์
รายเดือน
399 บาท ต่อเดือน
โทร 100 นาที
เน็ต 4G|3G 1GB
WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
125 ช่อง
18 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
ฟรี! อัพเกรด นาน 3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ
499 บาท ต่อเดือน
โทร 150 นาที
เน็ต 4G|3G 3GB
WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
125 ช่อง
18 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
ฟรี! อัพเกรด นาน 3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ
599 บาท ต่อเดือน
โทร 200 นาที
เน็ต 4G|3G 8GB*
WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
*4G|3G ในแพ็กเกจ : 4GB
& รับเพิ่ม 4GB สำหรับเล่น
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
125 ช่อง
18 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
ฟรี! อัพเกรด นาน 3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ
699 บาท ต่อเดือน
โทร 250 นาที
เน็ต 4G|3G 12GB*
WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
*4G|3G ในแพ็กเกจ : 6GB
& รับเพิ่ม 6GB สำหรับเล่น
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
125 ช่อง
18 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
ฟรี! อัพเกรด นาน 3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ
799 บาท ต่อเดือน
โทร 300 นาที
เน็ต 4G|3G 16GB*
WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
*4G|3G ในแพ็กเกจ : 8GB
& รับเพิ่ม 8GB สำหรับเล่น
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
125 ช่อง
18 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
ฟรี! อัพเกรด นาน 3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ
999 บาท ต่อเดือน
โทร 400 นาที
เน็ต 4G|3G 15GB
WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
*4G|3G ในแพ็กเกจ : 15GB
& เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด สำหรับเล่น
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
125 ช่อง
18 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
ฟรี! อัพเกรด นาน 3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ
1,199 บาท ต่อเดือน
โทร 650 นาที
เน็ต 4G|3G 16GB
WiFi ไม่อั้น
ค่าโทร
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน

เน็ต
*4G|3G ในแพ็กเกจ : 16GB
& เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด สำหรับเล่น
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
125 ช่อง
18 ช่อง HD
ฟรี ค่าติดตั้ง
ฟรี! อัพเกรด นาน 3 เดือน
พิเศษ ฟรี กล่องรับสัญญาณ
ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD
ฟรี ดูเคเบิลทีวีบนมือถือ