แพ็กเกจ 4G+ ซูเปอร์เน็ต

เล่นเน็ต 4G/3G ได้จุใจที่สุด เร็วแรงต่อเนื่อง
รายเดือน
299บาท ต่อเดือน
โทร 1.50 บาท/นาที
1.50GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
4G/3G ในแพ็กเกจ
0.75GB
ฟรี 4G/3G
0.75GB (เดือน 1-6)
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
WiFi ไม่อั้น
รับเพิ่ม
เก็บไฟล์บน Cloud แบบไม่อั้น
ผ่านแอพ True ID
WiFi Calling โทรผ่าน WiFi
ได้จากทุกที่ทั่วโลก
ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี
ทั้งระบบ iOS และ Android
399บาท ต่อเดือน
โทร 1.50 บาท/นาที
4GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
4G/3G ในแพ็กเกจ
2GB
ฟรี 4G/3G
2GB (เดือน 1-6)
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
WiFi ไม่อั้น
รับเพิ่ม
เก็บไฟล์บน Cloud แบบไม่อั้น
ผ่านแอพ True ID
WiFi Calling โทรผ่าน WiFi
ได้จากทุกที่ทั่วโลก
ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี
ทั้งระบบ iOS และ Android
599บาท ต่อเดือน
โทร 1.50 บาท/นาที
10GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
4G/3G ในแพ็กเกจ
4GB
ฟรี 4G/3G
4GB (เดือน 1-6)
ฟรี 4G/3G เพิ่มอีก
2GB (เดือน 1-20)
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
WiFi ไม่อั้น
รับเพิ่ม
เก็บไฟล์บน Cloud แบบไม่อั้น
ผ่านแอพ True ID
WiFi Calling โทรผ่าน WiFi
ได้จากทุกที่ทั่วโลก
ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี
ทั้งระบบ iOS และ Android
699บาท ต่อเดือน
โทร 1.50 บาท/นาที
12GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
4G/3G ในแพ็กเกจ
5GB
ฟรี 4G/3G
5GB (เดือน 1-12)
ฟรี 4G/3G เพิ่มอีก
2GB (เดือน 1-20)
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
WiFi ไม่อั้น
รับเพิ่ม
เก็บไฟล์บน Cloud แบบไม่อั้น
ผ่านแอพ True ID
WiFi Calling โทรผ่าน WiFi
ได้จากทุกที่ทั่วโลก
ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี
ทั้งระบบ iOS และ Android
ใช้แพ็กเกจร่วมกันได้สูงสุด
2 เบอร์
899บาท ต่อเดือน
โทร 1.50 บาท/นาที
18GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
4G/3G ในแพ็กเกจ
8GB
ฟรี 4G/3G
8GB (เดือน 1-12)
ฟรี 4G/3G เพิ่มอีก
2GB (เดือน 1-20)
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
WiFi ไม่อั้น
รับเพิ่ม
เก็บไฟล์บน Cloud แบบไม่อั้น
ผ่านแอพ True ID
WiFi Calling โทรผ่าน WiFi
ได้จากทุกที่ทั่วโลก
ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี
ทั้งระบบ iOS และ Android
ใช้แพ็กเกจร่วมกันได้สูงสุด
2 เบอร์
1,099บาท ต่อเดือน
โทร 1.50 บาท/นาที
24GB ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
4G/3G ในแพ็กเกจ
12GB
ฟรี 4G/3G
10GB (เดือน 1-18)
ฟรี 4G/3G เพิ่มอีก
2GB (เดือน 1-20)
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
WiFi ไม่อั้น
รับเพิ่ม
เก็บไฟล์บน Cloud แบบไม่อั้น
ผ่านแอพ True ID
WiFi Calling โทรผ่าน WiFi
ได้จากทุกที่ทั่วโลก
ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี
ทั้งระบบ iOS และ Android
ใช้แพ็กเกจร่วมกันได้สูงสุด
2 เบอร์