ซิมยกก๊วน แลกได้

รับ TruePoint 2 เท่า
เติมเงิน
9บาท ต่อซิม
โบนัส
ค่าโทร 5 บาท โทรในเครือข่ายครบ 9 บาท
โทรฟรีในเครือข่าย
ได้ถึงเที่ยงคืน
1.50 บาท/นาที (คิดตามจริงเป็นวินาที)
อัตราค่าบริการ
1.50 บาท/GB ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps
โบนัสรายวัน
WiFi 30 นาที
1 บาท/นาที
อัตราค่าบริการ
โบนัสพิเศษ เติมเงิน
รับฟรี :
ค่าโทรและเน็ต 20 บาท ใช้ได้ 7 วัน
(เมื่อเติมครั้งแรก 20 บาทขึ้นไป)
ค่าโทรและเน็ต 90 บาท
พร้อม WiFi 90 ชั่วโมง ใช้ได้ 7 วัน
(เมื่อเติมเงินสะสมครบ 90 บาท ทุก 30 วัน)
TruePoint 2 เท่า ทุกครั้งที่เติมเงิน
(ปกติ เติมเงินทุก 25 บาท = TruePoint 1 คะแนน)