แพ็กเกจ ไอทอล์ค พลัส วินาที (Second Roll Over)

โทรคิดเป็นวินาที ทบยอดได้ เล่นแอพฮิตฟรี
รายเดือน
299บาท ต่อเดือน
โทร 299 นาที ใช้ไม่หมด ทบไปเดือนหน้าได้
คิดตามจริงเป็นวินาทีละ 3 สต.
ค่าบริการส่วนเกิน
1 บาท/MB ที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
WiFi ไม่อั้น
Free Social Apps นาน 12 เดือน
399บาท ต่อเดือน
โทร 399 นาที ใช้ไม่หมด ทบไปเดือนหน้าได้
คิดตามจริงเป็นวินาทีละ 3 สต.
ค่าบริการส่วนเกิน
1 บาท/MB ที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
WiFi ไม่อั้น
Free Social Apps นาน 12 เดือน
599บาท ต่อเดือน
โทร 599 นาที ใช้ไม่หมด ทบไปเดือนหน้าได้
คิดตามจริงเป็นวินาทีละ 3 สต.
ค่าบริการส่วนเกิน
1.50GB ที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
WiFi ไม่อั้น
Free Social Apps นาน 12 เดือน
799บาท ต่อเดือน
โทร 799 นาที ใช้ไม่หมด ทบไปเดือนหน้าได้
คิดตามจริงเป็นวินาทีละ 3 สต.
ค่าบริการส่วนเกิน
1.50GB ที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
WiFi ไม่อั้น
Free Social Apps นาน 12 เดือน
999บาท ต่อเดือน
โทร 999 นาที ใช้ไม่หมด ทบไปเดือนหน้าได้
คิดตามจริงเป็นวินาทีละ 3 สต.
ค่าบริการส่วนเกิน
1.50GB ที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
WiFi ไม่อั้น
Free Social Apps นาน 12 เดือน