แพ็กเกจ ไอทอล์ค พลัส

เม้าท์สุดคุ้มสะใจ
รายเดือน
299บาท ต่อเดือน
โทร 400 นาที
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
1 บาท/MB ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps
499บาท ต่อเดือน
โทร 650 นาที
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
500 MB ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps
1 บาท/MB
ค่าบริการส่วนเกิน
699บาท ต่อเดือน
โทร 950 นาที
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
500 MB ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps
1บาท/MB
ค่าบริการส่วนเกิน
999บาท ต่อเดือน
โทร 1,400 นาที
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
500 MB ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps
1 บาท/MB
ค่าบริการส่วนเกิน
1,299บาท ต่อเดือน
โทร 1,900 นาที
1.50 บาท/นาที
ค่าบริการส่วนเกิน
500 MB ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps
1 บาท/MB
ค่าบริการส่วนเกิน