แพ็กเกจ เบาเบา

เน็ตไม่อั้น โทรไม่อั้น ทั้งเดือน ในราคาเบาเบา
รายเดือน
225บาท ต่อเดือน
โทร 0 บาท โทรไม่อั้นในเครือข่าย
TrueMove H 0 บาท/นาที
Other Carrier 0.55 บาท/นาที
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด ที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
WiFi ไม่อั้น
รับเพิ่ม
ฟรี

เน็ต 2 GB/เดือน
สำหรับเล่นแอพ TrueID
(นาน 12 เดือน)
299บาท ต่อเดือน
โทร 0 บาท โทรไม่อั้นในเครือข่าย
TrueMove H 0 บาท/นาที
Other Carrier 0.55 บาท/นาที
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด ที่ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
WiFi ไม่อั้น
รับเพิ่ม
ฟรี

เน็ต 2 GB/เดือน
สำหรับเล่นแอพ TrueID
(นาน 12 เดือน)
399บาท ต่อเดือน
โทร 0 บาท โทรไม่อั้นในเครือข่าย
TrueMove H 0 บาท/นาที
Other Carrier 0.55 บาท/นาที
ไม่อั้น ไม่ลดสปีด ที่ความเร็วสูงสุด 2 Mbps
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 2 Mbps
WiFi ไม่อั้น
รับเพิ่ม
ฟรี

เน็ต 2 GB/เดือน
สำหรับเล่นแอพ TrueID
(นาน 12 เดือน)