แพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช ให้คุณสนุกเกินคุ้ม ทั้งโทร เน็ต และโซเชียล

แพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช
ให้คุณสนุกเกินคุ้ม ทั้งโทร เน็ต และโซเชียล

สำหรับลูกค้าเติมเงิน

แพ็กเกจ 4G

แพ็กเกจ 4G

แพ็กเกจเสริม 4G เบิ้ล เบิ้ล

สำหรับลูกค้า 4G แบบรายเดือนและเติมเงินเท่านั้น

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
4G สมัคร

9


1

200 MB

กด*900*1922#

15


1

400 MB

กด*900*1923#

39


1

1.5 GB

กด*900*1924#

59

7

800 MB

กด*900*1925#

99

7

2 GB

กด*900*1926#
ค่าบริการ
(บาท)
4G | 3G สมัคร
9 บาท / 1 วัน
200 MB
กด*900*1922#
15 บาท / 1 วัน
400 MB
กด*900*1923#
39 บาท / 1 วัน
1.5 GB
กด*900*1924#
59 บาท / 7 วัน 800 MB
กด*900*1925#
99 บาท / 7 วัน 2 GB
กด*900*1926#
หมายเหตุ :
- สำหรับลูกค้าที่ใช้ซิม 4G เท่านั้น
- แพ็ก 1 วัน ลูกค้าแบบเติมเงินใช้งานได้ 24ชั่วโมง หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร , ลูกค้าแบบรายเดือน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่ 
- แพ็ก 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่ 

เติมความแรงต่อเนื่อง ด้วยแพ็กเกจเสริม 4G
Non-Stop

ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
4G | 3G สมัคร
79 7 500 MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128kbps.)
กด*900*1913#
199 30 1.5 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128kbps.)

ปกติ 500 MB
กด*900*8816#
299 2.5 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128kbps.) ปกติ 750 MB
กด*900*8817#
399
4 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128kbps.) ปกติ 1.5 GB
กด*900*8818#
699 8 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384kbps.) ปกติ 3 GB
กด*900*8819#
799 12 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384kbps.) ปกติ 4 GB
กด*900*8820#
ค่าบริการ
(บาท)
4G | 3G สมัคร
79 บาท / 7 วัน
500 MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128kbps.)
กด*900*1913#
199 บาท / 30 วัน
1.5 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128kbps.)

ปกติ 500 MB
กด*900*8816#
299 บาท / 30 วัน
2.5 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128kbps.)

ปกติ 750 MB
กด*900*8817#
399 บาท / 30 วัน
4 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128kbps.)

ปกติ 1.5 GB
กด*900*8818#
699 บาท / 30 วัน 8 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384kbps.)

ปกติ 3 GB
กด*900*8819#
799 บาท / 30 วัน 12 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384kbps.) ปกติ 4 GB
กด*900*8820#
*ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G|3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) สำหรับแพ็กเกจ 79,199, 299, 399 และใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) สำหรับแพ็กเกจ 699 , 799 บริการ 4G ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) นั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ และอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4gprepaid ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ผู้ใช้บริการจะได้ รับสิทธิใช้ 3G l EDGE l GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม