แพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช ให้คุณสนุกเกินคุ้ม ทั้งโทร เน็ต และโซเชียล

แพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช
ให้คุณสนุกเกินคุ้ม ทั้งโทร เน็ต และโซเชียล

เน้นโทร
แพ็กเกจเสริมสำหรับคนชอบเม้าท์

เน้นโทร แพ็กเกจเสริมสำหรับคนชอบเม้าท์

แพ็กเกจเสริม โทรฟรีไม่อั้น ในเครือข่าย

แพ็กเกจ โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟ เอช 24 ชม.

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายทรูมูฟ เอช สมัคร
(แบบรายครั้ง)
สมัคร
(แบบต่ออายุอัตโนมัติ)
13
1 ตลอด 24 ชม.
กด*900*9904#
-
50
4
กด*900*9905#
-
85
7
กด*900*9906#
กด*900*4806#
ค่าบริการ โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายทรูมูฟ เอช สมัคร
(แบบรายครั้ง)
13 บาท / 1 วัน
ตลอด 24 ชม.
กด*900*9904#
50 บาท / 4 วัน
ตลอด 24 ชม.
กด*900*9905#
85 บาท / 7 วัน
ตลอด 24 ชม.
กด*900*9906#
กด*901*4806# (แบบต่ออายุอัตโนมัติ)

แพ็กเกจ โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟ เอช 18 ชม.

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายทรูมูฟ เอช สมัคร
(แบบรายครั้ง)
สมัคร
(แบบต่ออายุอัตโนมัติ)
9
1 เวลา 23.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9901#
-
25
3
กด*900*9902#
-
59
7
กด*900*9903#
กด*900*4803#
249
30
กด*900*9909#
กด*900*4809#
ค่าบริการ โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายทรูมูฟ เอช สมัคร
(แบบรายครั้ง)
9 บาท / 1 วัน
เวลา 23.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9901#
25 บาท / 3 วัน
เวลา 23.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9902#
59 บาท / 7 วัน
เวลา 23.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9903#
กด*901*4803# (แบบต่ออายุอัตโนมัติ)
249 บาท / 30 วัน
เวลา 23.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9909#
กด*901*4809# (แบบต่ออายุอัตโนมัติ)

แพ็กเกจ โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟ เอช 12 ชม.

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายทรูมูฟ เอช สมัคร
(แบบรายครั้ง)
สมัคร
(แบบต่ออายุอัตโนมัติ)
7
1 เวลา 05.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9934#
-
199
30
กด*900*9908#
กด*901*4808#
ค่าบริการ โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายทรูมูฟ เอช สมัคร
(แบบรายครั้ง)
7 บาท / 1 วัน
เวลา 05.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9934#
199 บาท / 30 วัน
เวลา 05.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9908#
กด*901*4808# (แบบต่ออายุอัตโนมัติ)

แพ็กเกจ โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟ เอช 10 ชม.

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายทรูมูฟ เอช สมัคร
(แบบรายครั้ง)
สมัคร
(แบบต่ออายุอัตโนมัติ)
100
30 เวลา 22.00 น. - 08.00 น.
กด*900*9907#
กด*901*4807#
ค่าบริการ โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายทรูมูฟ เอช สมัคร
(แบบรายครั้ง)
100 บาท / 30 วัน
เวลา 22.00 น. - 08.00 น.
กด*900*9907#
กด*901*4807# (แบบต่ออายุอัตโนมัติ)
หมายเหตุ
- สิทธิโทรในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช ให้หมายรวมถึง การโทรไปยังเลขหมายที่อยู่ในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช ของเรียลมูฟหรือของบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และเครือข่าย ทรู มูฟ ของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด
- โทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาทีต่อครั้งเท่านั้น หากโทรเกินจะคิดค่าบริการ ตั้งแต่ นาทีที่ 61 เป็นต้นไป ในอัตรานาทีละ 75 สตางค์ เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
- ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมข้างต้น จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
- อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม