แพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช ให้คุณสนุกเกินคุ้ม ทั้งโทร เน็ต และโซเชียล

แพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช
ให้คุณสนุกเกินคุ้ม ทั้งโทร เน็ต และโซเชียล

เน้นเน็ต แพ็กเกจเสริมสำหรับคนชอบออนไลน์

เน้นเน็ต
แพ็กเกจเสริมสำหรับคนชอบออนไลน์

แพ็กเกจเสริมเน็ตเซฟเซฟ

ประหยัด ถูกใจ จ่ายครั้งเดียว ใช้เน็ตได้ไร้กังวล

เซฟเซฟ 512 Kbps.
ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G สมัคร
15
24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps
รวม 300 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8951#
19
24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps
รวม 500 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*1931#
45
4 เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8975#
79 7 เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1.5 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8952#
199
30 เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 4 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8976#

299
30 เน็ตความเร็วสูงสุด 512Kbps รวม 9000 MB (300MB ต่อวัน จากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps)
กด*900*8998#
369 60

เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps
รวม 12 GB
(6GB ต่อ 30 วัน หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64 Kbps )

กด*900*1987#
ค่าบริการ 3G สมัคร
15 บาท / 24 ชม.

เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 300 MB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8951#
19 บาท / 24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 500 MB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*1931#
45 บาท / 4 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8975#
79 บาท / 7 วัน
เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1.5 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8952#
199 บาท / 30 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 4 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8976#

299 บาท / 30 วัน
เน็ตความเร็วสูงสุด 512Kbps รวม 9000 MB (300MB ต่อวัน จากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps)
กด*900*8998#
369 บาท / 60 วัน

เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 12 GB (6GB ต่อ 30 วัน หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64 Kbps )

กด*900*1987#
หมายเหตุ
- รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 512 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)
- แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
- แพ็กเกจ 7 วัน ,30 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
- แพ็กเกจ 369 ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. ของวันที่ 60 นับจากวันที่สมัครใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อต้องทำการสมัครใหม่
- ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เซฟเซฟ 384 Kbps
ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G สมัคร
14
24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps รวม 150 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8941#
69 7 เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps รวม 750 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8942#
ค่าบริการ 3G สมัคร
14 บาท / 24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps รวม 150 MB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8941#
69 บาท / 7 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps รวม 750 MB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8942#
หมายเหตุ
- รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)
- แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
- แพ็กเกจ 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
- ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม