แพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช ให้คุณสนุกเกินคุ้ม ทั้งโทร เน็ต และโซเชียล

แพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช
ให้คุณสนุกเกินคุ้ม ทั้งโทร เน็ต และโซเชียล

เน้นโทร
แพ็กเกจเสริมสำหรับคนชอบเม้าท์

เน้นโทร แพ็กเกจเสริมสำหรับคนชอบเม้าท์

แพ็กเกจเสริม โทรคุ้มทุกเครือข่าย

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
สมัคร
(แบบรายครั้ง)
สมัคร
(แบบต่ออายุอัตโนมัติ)
7
1 15
กด*900*3132#
-
20
2 40
กด*900*3102#
-
45 5 100
กด*900*3131#
-
90
30 200
กด*900*3110#
กด*900*2110#
300
30 680
กด*900*3130#
กด*900*2130#
ค่าบริการ โทรทุกเครือข่าย สมัคร
(แบบรายครั้ง)
สมัคร
(แบบต่ออายุอัตโนมัติ)
7 บาท / 1 วัน
15 นาที
กด*900*3132#
-
20 บาท / 2 วัน
40 นาที
กด*900*3102#
-
45 บาท / 5 วัน 100 นาที
กด*900*3131#
-
90 บาท / 30 วัน
200 นาที
กด*900*3110#
กด*900*2110#
300 บาท / 30 วัน
680 นาที
กด*900*3130#
กด*900*2130#

หมายเหตุ
- ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมข้างต้น จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
- อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- บริการจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจที่สมัคร นับจากวันสมัครใช้บริการ แล้วแต่กรณี หากผู้ใช้บริการต้องการใช้ต่อต้องทำการสมัครใหม่