เล่นเน็ตแบบต่อเนื่อง
ในสิงคโปร์ ราคาดีที่สุด
เริ่มต้นเพียง 99บาท ต่อวัน
แพ็กเกจเสริม
Data Roaming แบบ Non-stop
(สิงคโปร์)
รายละเอียด
เล่นเน็ตแบบต่อเนื่อง
ในเกาหลีใต้และไต้หวัน ราคาดีที่สุด
เริ่มต้นเพียง 150บาท ต่อวัน
แพ็กเกจเสริม
Data Roaming แบบ Non-stop
(เกาหลีใต้, ไต้หวัน)
รายละเอียด
เล่นเน็ตแบบต่อเนื่อง
ในญี่ปุ่นและฮ่องกง ราคาดีที่สุด
เริ่มต้นเพียง 280บาท ต่อวัน
แพ็กเกจเสริม
Data Roaming แบบ Non-stop
(ญี่ปุ่น, ฮ่องกง)
รายละเอียด
เล่นเน็ตในต่างประเทศ
เลือกจำนวนวันใช้งานได้ ราคาสบายกระเป๋า
เริ่มต้นเพียง 650บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเกจเสริม
Data Roaming แบบ Non-stop
โซน A1 (กลุ่มประเทศเอเชียเวลาเร็วกว่าไทย)
รายละเอียด
เล่นเน็ตในต่างประเทศ
เลือกจำนวนวันใช้งานได้ ราคาสบายกระเป๋า
เริ่มต้นเพียง 650บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเกจเสริม
Data Roaming แบบ Non-stop
โซน A2 (กลุ่มประเทศเอเชีย
เวลาช้ากว่าหรือเท่ากับไทย)
รายละเอียด
เล่นเน็ตในต่างประเทศ
เลือกจำนวนวันใช้งานได้ ราคาสบายกระเป๋า
เริ่มต้นเพียง 980บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเกจเสริม
Data Roaming แบบ Non-stop
โซน E1 (ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์)
รายละเอียด
เล่นเน็ตในต่างประเทศ
เลือกจำนวนวันใช้งานได้ ราคาสบายกระเป๋า
เริ่มต้นเพียง 980บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเกจเสริม
Data Roaming แบบ Non-stop
โซน E2 (กลุ่มประเทศยุโรป,
อเมริกา)
รายละเอียด
เที่ยวต่างประเทศ
โทรออกง่าย รับสายสบายใจ
เริ่มต้นเพียง 420บาท ต่อ 7 วัน
แพ็กเกจเสริม
โทรออกและรับสาย
(โซนเอเชีย)
รายละเอียด
เที่ยวต่างประเทศ
โทรออกง่าย รับสายสบายใจ
เริ่มต้นเพียง 500บาท ต่อ 7 วัน
แพ็กเกจเสริม
โทรออกและรับสาย
(โซนยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย)
รายละเอียด