เล่นเน็ตในต่างประเทศ
เลือกจำนวนวันใช้งานได้ ราคาสบายกระเป๋า
เริ่มต้นเพียง 980บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเกจเสริม
Non-stop Data Roaming
โซน E2 (กลุ่มประเทศยุโรป,
อเมริกา)
รายละเอียด
เล่นเน็ตในต่างประเทศ
เลือกจำนวนวันใช้งานได้ ราคาสบายกระเป๋า
เริ่มต้นเพียง 980บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเกจเสริม
Non-stop Data Roaming
โซน E1 (ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์)
รายละเอียด
เล่นเน็ตในต่างประเทศ
เลือกจำนวนวันใช้งานได้ ราคาสบายกระเป๋า
เริ่มต้นเพียง 650บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเกจเสริม
Non-stop Data Roaming
โซน A2 (กลุ่มประเทศเอเชีย
เวลาช้ากว่าหรือเท่ากับไทย)
รายละเอียด
เล่นเน็ตในต่างประเทศ
เลือกจำนวนวันใช้งานได้ ราคาสบายกระเป๋า
เริ่มต้นเพียง 650บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเกจเสริม
Non-stop Data Roaming
โซน A1 (กลุ่มประเทศเอเชียเวลาเร็วกว่าไทย)
รายละเอียด
เล่นเน็ตต่อเนื่อง
ใน มาเลเซียและลาว
เริ่มต้นเพียง 280บาท ต่อวัน
แพ็กเกจเสริม
Non-stop Data Roaming
ประเทศยอดฮิต
รายละเอียด
เล่นเน็ตต่อเนื่อง ในประเทศยอดฮิต
ทวีปเอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย
เริ่มต้นเพียง 150บาท ต่อวัน
แพ็กเกจเสริม
Non-stop Data Roaming
ประเทศยอดฮิต
รายละเอียด
เล่นเน็ตต่อเนื่อง
ใน จีนและสิงคโปร์
เริ่มต้นเพียง 99บาท ต่อวัน
แพ็กเกจเสริม
Non-stop Data Roaming
ประเทศยอดฮิต
รายละเอียด
เที่ยวต่างประเทศ
โทรออกง่าย รับสายสบายใจ
เริ่มต้นเพียง 420บาท ต่อ 7 วัน
แพ็กเกจเสริม
โทรออกและรับสาย
(โซนเอเชีย)
รายละเอียด