เล่นเน็ตต่อเนื่องทั้งวัน
แบบเหมาจ่ายในเอเชีย
เริ่มต้นเพียง 350บาท ต่อวัน
แพ็กเกจออนไลน์ Non-Stop
โซนเอเชีย
รายละเอียด
เล่นเน็ตต่อเนื่องทั้งวัน
แบบเหมาจ่ายในยุโรป
โอเชียเนีย อเมริกา ตะวันออกกลาง
เริ่มต้นเพียง 499บาท ต่อวัน
แพ็กเกจออนไลน์ Non-Stop โซนยุโรป โอเชียเนีย อเมริกา ตะวันออกกลาง
รายละเอียด
เล่นเน็ตในต่างประเทศ
เลือกจำนวนวันใช้งานได้ ราคาสบายกระเป๋า
เริ่มต้นเพียง 980บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเกจเสริม
Non-stop Data Roaming
โซน E2 (กลุ่มประเทศยุโรป,
อเมริกา)
รายละเอียด
เล่นเน็ตในต่างประเทศ
เลือกจำนวนวันใช้งานได้ ราคาสบายกระเป๋า
เริ่มต้นเพียง 980บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเกจเสริม
Non-stop Data Roaming
โซน E1 (ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์)
รายละเอียด
เล่นเน็ตในต่างประเทศ
เลือกจำนวนวันใช้งานได้ ราคาสบายกระเป๋า
เริ่มต้นเพียง 700บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเกจเสริม
Non-stop Data Roaming
โซน A2 (กลุ่มประเทศเอเชีย
เวลาช้ากว่าหรือเท่ากับไทย)
รายละเอียด
เล่นเน็ตในต่างประเทศ
เลือกจำนวนวันใช้งานได้ ราคาสบายกระเป๋า
เริ่มต้นเพียง 700บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเกจเสริม
Non-stop Data Roaming
โซน A1 (กลุ่มประเทศเอเชียเวลาเร็วกว่าไทย)
รายละเอียด
เที่ยวต่างประเทศ
โทรออกง่าย รับสายสบายใจ
เริ่มต้นเพียง 500บาท ต่อ 7 วัน
แพ็กเกจเสริม
โทรออกและรับสาย
(โซนยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย)
รายละเอียด
เที่ยวต่างประเทศ
โทรออกง่าย รับสายสบายใจ
เริ่มต้นเพียง 420บาท ต่อ 7 วัน
แพ็กเกจเสริม
โทรออกและรับสาย
(โซนเอเชีย)
รายละเอียด