SIM Delivery : ลงทะเบียนหมายเลขของซิมการ์ดทรูมูฟ เอช ที่ท่านได้รับทางไปรษณีย์

 

 

ข้อควรรู้
สำหรับลูกค้าทรูมูฟแบบรายเดือน เมื่อโอนย้ายมาใช้ทรูมูฟ เอชแล้ว

  • บริการเสียงรอสายจะคงใช้บริการได้แต่ท่านต้องดาวน์โหลดเพลงใหม่
  • หากท่านต้องการจ่ายค่าบริการแบบตัดผ่านบัญชีผ่านธนาคารอัตโนมัติกรุณาติดต่อที่ทรูช้อปเพื่อสมัครบริการอีกครั้ง
    (ยกเว้นตัดบัญชีธนาคารกรุงไทย)
  • แพ็คเกจเสริมอินเตอร์เน็ตที่มีรูปแบบการคิดค่าบริการเป็นนาทีจะไม่สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง

สำหรับลูกค้าทรูมูฟแบบเติมเงิน เมื่อโอนย้ายมาใช้ทรูมูฟ เอชแล้ว

  • โบนัสโทรฟรี, All together Bonus และวันใช้งานคงเหลือจะไม่สามารถโอนตามไปด้วย
  • บริการเสียงรอสายจะคงใช้บริการได้แต่ท่านต้องดาวน์โหลดเพลงใหม่
  • แพ็คเก็จเสริมต่างๆ เช่น โปรฯเสริมโทรฟรีจะสิ้นสุดทันทีหลังจากโอนย้ายค่ายสำเร็จ
  • บริการโทรข้ามแดนระหว่างประเทศแบบเติมเงินของทรูมูฟ เอช จะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้
View 332,876