วิธีการใช้บริการทรูมูฟ เอช 3G โรมมิ่ง : BlackBerry

BlackBerry 9360


เปิด 3G network

เลือก ทั้งหมด
ตั้งค่า
เครือข่ายและการเชื่อต่อ ตัวเลือก
สำหรับมือถือ Wi-Fi Bluetooth NFC

 

 

 
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เปลี่ยน
การตั้งค่า เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
โหมดเครือข่าย : 3G
เลือก 3G

 

 

 

 

เปิดโรมมิ่งข้อมูล (data roaming)

เลือก ทั้งหมด
ตั้งค่า เครือข่ายและการเชื่อต่อ ตัวเลือก
สำหรับมือถือ Wi-Fi Bluetooth NFC

 

 

 
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เปลี่ยน
การตั้งค่า เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ขณะกำลังโรมมิ่ง : ปิด
เลือก เปิด

 

 

 

 

ตั้งค่าเครือข่ายที่ให้บริการทรูมูฟ เอช 3G+ (52000)

เลือก ทั้งหมด
จัดการการเชื่อมต่อ
เครือข่ายและการเชื่อมต่อตัวเลือก
สำหรับมือถือ Wi-Fi Bluetooth NFC

 

 

 
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เปลี่ยน
การตั้งค่า เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
โหมด การเลือกเครือข่าย : ด้วยตนเอง
เลือก ด้วยตนเอง

 

 

 
เลือก " 520-0/3G" ดูโลโก้ "∆TRUE"
ตรวจหาเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน
เลือก "TRUE/3G H"
โหมดเครือข่าย
เลือก "3G&2G"
ดูโลโก้ "TRUE"
   
   
View 16,038