មើលជាភាសាអ្នក

ទស្សនកិច្ចប្រទេសថៃ

ស៊ីមកាតទេសចរណ៍

អត្រាហៅចេញក្រៅប្រទេសល្អបំផុត
1 ថ្ងៃ
ត្រឹមតែ 49฿
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ 15 បាត
ហៅចេញក្នុងប្រទេសថៃ 0.99฿/min
ហៅចេញក្រៅប្រទេស 1฿/min
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
ហ្វ្រីវ៉ាយហ្វាយឥតកំនត់ រយៈពេល 24ម៉ោង
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
លេង14 កម្មវិធីសូឈៀលឥតកំនត់ 24 ម៉ោង
ប្រាក់រង្វាន់ពិសេស បញ្ចូលលុយ​ 100 បាត
ហ្វ្រី :
លេង 14 កម្មវិធីសូឈៀលឥតកំនត់ រយៈពេល8ថ្ងៃ្ងៃ
ហ្វ្រីវ៉ាយហ្វាយឥតកំនត់រយៈពេល 8ថ្ងៃ
8 ថ្ងៃ
ត្រឹមតែ 299฿ 8 ថ្ងៃ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ 100 បាត ឥតកំនត់ តេរ TrueMove H
ហៅចេញក្នុងប្រទេសថៃ 0.99 ฿/min
ហៅចេញក្រៅប្រទេស ការចាប់ផ្តើម 1฿/min តាមរយៈ 00600
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 15GB
ក្នុងល្បឿនលឿនបំផុត
ពេលប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ហើយអាចលេងបន្តទៀតបាន
1.5 បាត/MB
ការប្រើប្រាស់លើសកំណត់
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
ហ្វ្រីវ៉ាយហ្វាយឥតកំនត់រយៈពេល
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
 • 10GB of TikTok
 • លេង14 កម្មវិធីសូឈៀលឥតកំនត់ 8 ថ្ងៃ (មិនគិតថ្លៃសេវាកម្មបន្ថែម)
15 ថ្ងៃ
ត្រឹមតែ 599฿ 15 ថ្ងៃ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ 50 បាត
ហៅចេញក្នុងប្រទេសថៃ 0.99 ฿/min
ហៅចេញក្រៅប្រទេស ការចាប់ផ្តើម 1฿/min តាមរយៈ 00600
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 30GB
ក្នុងល្បឿនលឿនបំផុត
ពេលប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ហើយអាចលេងបន្តទៀតបាន
1.5 បាត/MB
ការប្រើប្រាស់លើសកំណត់
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
ហ្វ្រីវ៉ាយហ្វាយឥតកំនត់រយៈពេល
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
 • 10GB of TikTok
 • លេង14 កម្មវិធីសូឈៀលឥតកំនត់ 15 ថ្ងៃ (មិនគិតថ្លៃសេវាកម្មបន្ថែម)

ស៊ីមកាតប្រទេសជិតខាង

អត្រាហៅចេញល្អចំផុតទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងកម្ពុជា
ត្រឹមតែ 49฿
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ 15 បាត
ហៅចេញទៅមីយ៉ាន់ម៉ា
MPT3បាត/នាទី

Others4បាត/នាទី
តំលៃហៅចេញពិសេសត្រឹម
MPT 1.5 បាត/នាទី
others 3 បាត/នាទី
ភ្ជាប់ចុច *606*101#
(តំលៃ 29បាត ប្រើបាន 30ថ្ងៃ)
តេក្នុងប្រទេសថៃ
Truemove H 1 បាត/ម៉ោង
ក្រៅប្រព័ន្ធ 11 បាត/នាទី
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 50MB ប្រើបាន 30 ថ្ងៃ
1.5 បាត/MB
ការប្រើប្រាស់លើសកំណត់
1 បាត/នាទី
ហ្វ្រី Social Apps
ប្រើកម្មវិធីសូឈៀលទាំងនេះ​ឥតកំនត់បាន 30ថ្ងៃ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម បញ្ចូលលុយសន្សំគ្រប់ 50 បាត
ទទួលបានហ្វ្រី៖ :
អ៊ិនធឺណេត 300MB ប្រើបាន 30ថ្ងៃ
ប្រើកម្មវិធីសូឈៀលទាំងនេះ​ឥតកំនត់បាន 30ថ្ងៃ
ត្រឹមតែ 49฿
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ 15 បាត
ហៅចេញទៅប្រទេសកម្ពុជា
3បាត/នាទី
តេក្នុងប្រទេសថៃ
Truemove H 1 បាត/ម៉ោង
ក្រៅប្រព័ន្ធ 1បាត/នាទី
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 50MB ប្រើបាន 30 ថ្ងៃ
1.5 បាត/MB
ការប្រើប្រាស់លើសកំណត់
1 បាត/នាទី
ហ្វ្រី Social Apps
ប្រើកម្មវិធីសូឈៀលទាំងនេះ​ឥតកំនត់បាន 30ថ្ងៃ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម បញ្ចូលលុយសន្សំគ្រប់ 50 បាត
ទទួលបានហ្វ្រី៖ :
អ៊ិនធឺណេត 300MB ប្រើបាន 30ថ្ងៃ
ប្រើកម្មវិធីសូឈៀលទាំងនេះ​ឥតកំនត់បាន 30ថ្ងៃ

របៀបប្រើប្រាស់

ស្វែងរកទិញស៊ីមទេសចរណ៍

ព្រលានយន្តហោះ

ព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណាភូមិ ជាន់ទី2 អគារអ្នកដំណើរមកដល់ (Arrival), ច្រកចេញលេខ 5
ព្រលានយន្តហោះដនមឿង ជាន់អ្នកដំណើរមកដល់ (Arrival), ច្រកចេញលេខ 3,5
ព្រលានយន្តហោះភូកេត អគារទី2, ច្រកចេញលេខ 5
ព្រលានយន្តហោះឈៀងម៉ៃ, ច្រកចេញលេខ 1,2
ព្រលានយន្តហោះឈៀងរ៉ៃ
ព្រលានយន្តហោះហាតយ៉ៃ
ព្រលានយន្តហោះកោះសាមុយ ជាន់ទី1 អគារអ្នកដំណើរមកដល់ (Arrival)
ព្រលានយន្តហោះក្រាប៊ី ជាន់ទី1 អគារអ្នកដំណើរមកដល់ (Arrival)
ព្រលានយន្តហោះ U-Tapao អគារទី2

សាខាហាង True Shop ក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងលើអាកាស BTS និងក្រោមដី MRT

ស្ថានីយ៍រថភ្លើងលើអាកាស BTS Siam ច្រកចេញលេខ2 - ហាង True Shop Digital Gateway
ស្ថានីយ៍រថភ្លើងលើអាកាស BTS Chit Lom ច្រកចេញលេខ1, 2 - ហាង True Shop Central World, ជាន់ទី 4
ស្ថានីយ៍រថភ្លើងលើអាកាស BTS Ploen Chit ច្រកចេញលេខ5 - ហាង True Shop Central Embassy, ជាន់ទី 4
ស្ថានីយ៍រថភ្លើងលើអាកាស BTS Asoke ច្រកចេញលេខ1, 3 - ហាង True Shop Terminal 21, ជាន់ទី 6
ស្ថានីយ៍រថភ្លើងលើអាកាស BTS Phrom Phong ច្រកចេញលេខ1 - ហាង True Shop Emquartier, ជាន់ទី 3, អគារ A
ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដី MRT Rama9 ច្រកចេញលេខ2 - ហាង True Shop Central Rama 9

ហាង True Shop, 7-Eleven និងតំណាងចែកចាយ True ទូទាំងប្រទេស

 • True Shop TrueShop
 • 7-Eleven 7-Eleven
 • True Partner True Partner

ដំណើរការស៊ីមកាត

1. ដាក់បញ្ចូល ស៊ីមកាតទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
2. ហៅទៅកាន់ *123# ដើម្បីឆែកមើលទឹកប្រាក់នៅសល់
3. ហៅចេញ ពេលនេះអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខដែលអ្នកចង់ហៅ

តេក្នុងស្រុក

តេទៅលេខទូរស័ព្ទលើតុនៅប្រទេសថៃ

លេខកូដតំបន់ + លេខទូរស័ព្ទដែលត្រូតេ

ឧទាហរណ៍ៈ លេខតំបន់នៅក្រុងបាងកកគឺ 02

ការតេចេញតំលៃត្រឹម $0.03 (1បាត)/នាទី

តេទៅលេខទូរស័ព្ទដៃនៅប្រទេសថៃ

គ្រាន់តែតេទៅលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកត្រូវការតេ

លេខទូរស័ព្ទត្រូវចាប់ផ្តើមដោយ 08x-xxx-xxx09x-xxx-xxx

តេទៅលេខទូរស័ព្ទដៃ តំលៃត្រឹម $0.03 (1បាត)/នាទី*

តេទៅក្រៅប្រទេស

ជម្រើសទី១

តេតំលៃសន្សំសំចៃតាម 00600 តំលៃចាប់ផ្តើមពី $0.03 (1 បាត)/នាទី*- តំលៃថោកបំផុតតេទៅ 230 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក

 • ចុច
  00600
 • លេខកូដប្រទេស
 • លេខកូដតំបន់
 • ហៅចេញទៅកាន់
  លេខទូរស័ព្ទ

ជម្រើសទី២

តេទៅក្រៅប្រទេសជាមួយសំលេងគុណភាពខ្ពស់ តំលៃសមរម្យតាម 006 តំលៃចាប់ផ្តើមពី $0.10 (3 បាត)/នាទី*- តំលៃថោកបំផុតតេទៅ 230 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក

 • ចុច
  006
 • លេខកូដប្រទេស
 • លេខកូដតំបន់
 • ហៅចេញទៅកាន់
  លេខទូរស័ព្ទ

*អត្រាតម្លៃហៅចេញអាចខុសគ្នាទៅតាមបណ្តាប្រទេសនីមួយៗចំពោះអត្រាប្តូរប្រាក់ $១ = ៣០បាត (មិនរាប់បញ្ចូលពន្ទ ៧% VAT)

ផ្ញើសារទៅក្រៅប្រទេស

ផ្ញើសារ SMS ទៅជាង 230ប្រទេស ត្រឹម $0.16 (5បាត)/SMS (តំលៃមិនរួមបញ្ចូលពន្ធ 7%)

 • ចុច
 • លេខកូដប្រទេស
 • លេខកូដតំបន់
 • ហៅចេញទៅកាន់
  លេខទូរស័ព្ទ

(*ទទួលសារ SMS ហ្វ្រី)

វិធីប្រើប្រាស់ WiFi

 • បើកប៊ូតុង WiFi ក្នុងទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ដែលត្រូវការភ្ជាប់
 • ជ្រើសរើស ".@ TRUEWIFI"".@ TrueMove H" ដាក់ដំណើរការ WiFi លឧបករណ៍ឥតខ្សែរបស់អ្នក
 • ចុះឈ្មោះប្រើ ដោយបំពេញឈ្មោះអ្នកប្រើ និងលេខសម្ងាត់
 • ការតភ្ជាប់ជោគជ័យ​ សូមរីករាយជាមួយការប្រើប្រាស់ True WiFi

បញ្ចូលសមតុល្យរបស់អ្នក

ហាង True Shop និង 7-Eleven ស្នើសុំឲ្យអ្នកគិតលុយបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ដោយគ្រាន់តែប្រាប់លេខ ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់បញ្ចូល
កាតទូរស័ព្ទ TrueMoney បើអ្នកមានកាតទូរស័ព្ទ ឬកាតទូរស័ព្ទ TrueMoney
 • ចុច *123* រួចលេខកូដ
  14 ខ្ទង់
 • ចុច#
កាតឥណទាន បញ្ចូលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗ

លេខទូរស័ព្ទសំខាន់ៗ

លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ (ឥតគិតថ្លៃ)

ការិយាល័យប៉ូលីសទេសចរណ៍ តេ
ហៅទៅកាន់
1155
ការិយាល័យផ្តល់ព័ត៌មានទេសចរណ៍ តេ
ហៅទៅកាន់
1672
ការិយាល័យសង្គ្រោះបន្ទាន់
ហៅទៅកាន់
1669
ជំនួយការបញ្ជីរឈ្មោះផ្សេងៗ
ហៅទៅកាន់
1133
មជ្ឃមណ្ឌល AOT / អន្តោប្រវេសន៍ព្រលានយន្តហោះ
ហៅទៅកាន់
021321888
ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ តេ
ហៅទៅកាន់
1178
សេវាបំរើអតិថិជន TrueMove H តេ
ហៅទៅកាន់
1242

លេខបំរើសេវាកម្ម

ផ្លាស់ប្តូរភាសា
ហៅទៅកាន់
9302
ពិនិត្យមើលទឹកប្រាក់នៅសល់
ចុច
#123# (មិនគិតថ្លៃ)
9302 *(មិនគិតថ្លៃ)
ពិនិត្យមើលទឹកប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ហៅចេញ
ចុច
*510*05#
ពិនិត្យមើលទិន្នន័យនៅសល់
ចុច
*900#
ឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
ចុច
*833#
ហៅទៅ TrueMove H Care
លេខ
1242 (3បាត ចំពោះការហៅម្តង មិនរាប់បញ្ចូលពន្ទ VAT 7%)

*ហៅដោយឥតគិតថ្លៃលើកទីមួយក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ $0.03 នាទីបន្ទាប់ 0.9បាត/នាទី (មិនរាប់បញ្ចូលពន្ទ VAT 7%) សម្រាប់ការហៅ បន្ទាប់ក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ

Extra Packages for Tourist SIM