ลูกค้าแบบรายเดือน ได้ส่วนลดค่าเครื่อง ไม่ต้องเปิดเบอร์ใหม่

พิเศษเกินใคร เพียงมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน และใช้แพ็กเกจตามเงื่อนไขที่กำหนด


1 พ.ย. 61 – 5 ม.ค. 62

ข่าวล่าสุด