ลูกค้าแบบรายเดือน ได้ส่วนลดค่าเครื่อง ไม่ต้องเปิดเบอร์ใหม่

พิเศษเกินใคร เพียงมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน และใช้แพ็กเกจตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

ข้อควรรู้
• รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 เดือนและ 18 เดือนขึ้นไป หรือมีมีสัญญาการใช้งานคงเหลือน้อยกว่า 90 วัน
• ใช้หรือสมัครแพ็กเกจรายเดือนขั้นต่ำเริ่มต้น 699 บาท
• ส่วนลดตามรุ่นเครื่อง และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ในการใช้บริการ เพื่อรับสิทธิ์ตามสัญญานี้ให้กับบุคคลอื่นได้
• รายการส่งเสริมการขายนี้ มีสัญญาการใช้งาน 12 เดือน
• เครื่องแต่ละรุ่นและราคาข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนซื้อ ณ จุดขาย 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบส่วนลดค่าเครื่องเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

1 มี.ค. 62 – 30 มี.ค. 62

ข่าวล่าสุด