มัดรวมโปรเด็ด iPhone 11 Series และ iPad ราคาพิเศษ

รับส่วนลดค่าเครื่องทั้งซื้อเดี่ยวและซื้อคู่ พร้อมแชร์เน็ตโทรร่วมกันได้หลายเบอร์ เมื่อซื้อพร้อมแพ็กเกจที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่อง
●  สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ หรือ ย้ายค่ายเบอร์เดิมแบบรายเดือนสำเร็จไม่เกิน 7 วัน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
●  ใช้สิทธิ์และบริการแพ็กเกจ Big Share 1499 สำหรับ iPhone หรือ 4G+ Family Share Plan สำหรับ iPad ร่วมกัน จำนวน 2 เลขหมาย คือ เบอร์หลัก ที่มาจากการเปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมแบบรายเดือนสำเร็จไม่เกิน 7 วัน ร่วมกับเบอร์เสริม ที่มาจากเบอร์เดิม การเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม เมื่อย้ายสำเร็จ
● ชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ตามที่บริษัทกำหนด โดยหักชำระค่าบริการรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน นาน 10 เดือน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หักคืนค่าบริการล่วงหน้าครั้งแรกในรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป 
●  รับส่วนลดตามรุ่นเครื่อง และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
● รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะสัญญา 12 เดือน
●  แพ็กเกจนี้ ทั้งเบอร์หลักและเบอร์เสริม ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดที่ผูกกับโปรโมชั่นหรือบริการอื่นๆ ได้
●  ผู้ใช้บริการที่ต้องการนำเบอร์ที่ผูกกับโปรโมชั่นหรือบริการอื่นๆ เช่น ทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ทรูสุขคูณสอง ทรูสุขคูณสาม มาใช้เป็นเบอร์หลัก หรือเบอร์เสริมในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะทำให้สิทธิ์ตามแพ็กเกจ และสิทธิพิเศษต่างๆ ของโปรโมชั่นเดิมสิ้นสุดลงทันทีในทุกกรณี
● รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน และ คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ในการใช้บริการ เพื่อรับสิทธิ์ตามสัญญานี้ให้กับบุคคลอื่นได้
● กรณีที่ผู้ใช้งานยกเลิกบริการก่อนระยะสัญญาบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนส่วนลดค่าเครื่องตามที่ลูกค้าได้รับ 
● ราคาเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่อง เมื่อซื้อ iPhone 11 Series คู่ iPad รุ่นที่ 7
●  สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ หรือ ย้ายค่ายเบอร์เดิมแบบรายเดือนสำเร็จไม่เกิน 7 วัน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
●  ซื้อเครื่อง iPhone 11 Series พร้อมกับ iPad รุ่นที่ 7 (ที่ร่วมรายการ) และสมัครแพ็กเกจ Big Share 1499 ร่วมกัน จำนวน 2 เลขหมาย คือ เบอร์หลัก ที่มาจากการเปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมแบบรายเดือนสำเร็จไม่เกิน 7 วัน ร่วมกับเบอร์เสริม ที่มาจากเบอร์เดิม การเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม เมื่อย้ายสำเร็จ
●  ชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ตามที่บริษัทกำหนด โดยหักชำระค่าบริการรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน นาน 10 เดือน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หักคืนค่าบริการล่วงหน้าครั้งแรกในรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป 
●  รับส่วนลดตามรุ่นเครื่อง และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
● รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะสัญญา 12 เดือน
●  แพ็กเกจนี้ ทั้งเบอร์หลักและเบอร์เสริม ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดที่ผูกกับโปรโมชั่นหรือบริการอื่นๆ ได้
●  ผู้ใช้บริการที่ต้องการนำเบอร์ที่ผูกกับโปรโมชั่นหรือบริการอื่นๆ เช่น ทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ทรูสุขคูณสอง ทรูสุขคูณสาม มาใช้เป็นเบอร์หลัก หรือเบอร์เสริมในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะทำให้สิทธิ์ตามแพ็กเกจ และสิทธิพิเศษต่างๆ ของโปรโมชั่นเดิมสิ้นสุดลงทันทีในทุกกรณี
● รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน และ คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ในการใช้บริการ เพื่อรับสิทธิ์ตามสัญญานี้ให้กับบุคคลอื่นได้
● กรณีที่ผู้ใช้งานยกเลิกบริการก่อนระยะสัญญาบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนส่วนลดค่าเครื่องตามที่ลูกค้าได้รับ 
●  ราคาเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
 

ข่าวล่าสุด