รับแม็คโครพอยท์ x2 เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกแม็คโคร ที่เป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช และสมัครแอปทรูไอดี เมื่อช้อปสินค้าแม็คโคร แล้วจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับแม็คโครพอยท์ไปเลย 2 เท่า สะสมไว้แลกเป็นส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ได้

สมาชิกแม็คโคร รับพอยท์ 2 เท่า ผ่านแม็คโครแอปพลิเคชัน
ข้อควรรู้
สิทธิพิเศษ รับเพิ่ม! แม็คโครพอยท์ 2 เท่า สำหรับสมาชิกแม็คโคร ที่เป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช และสมัครทรูไอดีสำเร็จแล้ว เมื่อซื้อสินค้าแม็คโครและชำระเงินด้วยทรูมันนนี่ วอลเล็ท


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับสมาชิกแม็คโครผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา  ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (บริษัทฯ)  และมีแอปพลิเคชันทรูไอดีโดยลงทะเบียนใช้งานเรียบร้อยแล้ว ชำระค่าสินค้าที่แม็คโครและแอปพลิเคชันแม็คโคร ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
2. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องเป็น ลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่มีสถานะ Active พร้อมล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทรูไอดีอย่างน้อย 1 ครั้งภายในระยะเวลา 90 วัน และเมื่อชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น โดยจะได้สิทธิ์ทั้งการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท และแอปพลิเคชันทรูไอดี
3. หมายเลขโทรศัพท์ของทรูมูฟ เอช ที่ใช้งาน แอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท แอปพลิเคชันทรูไอดี และแอปพลิเคชันแม็คโคร ต้องเป็นหมายเลขเดียวกันเท่านั้น
4. กิจกรรมนี้ สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกแม็คโคร เมื่อซื้อสินค้าที่แม็คโคร และแอปพลิเคชันแม็คโคร เท่านั้น

สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ 
ต่อที่ 1 : รับ 1 แม็คโครพอยท์ เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ครบทุก 3,000 บาท / ใบเสร็จรับเงิน / 1 หมายเลขสมาชิก
ต่อที่ 2 : รับแม็คโครพอยท์ 2 เท่า เมื่อซื้อสินค้า และชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยจะได้รับแม็คโครพอยท์ผ่านแอปพลิเคชันแม็คโคร หลังทำรายการสำเร็จ

5. ระยะเวลาร่วมรายการวันที่ 25 สิงหาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
6. แม็คโครพอยท์ที่ได้จากโครงการนี้ จะเป็นไปตามเงื่อนไขของแม็คโครพอยท์ ทุกประการ
7. จำกัดสิทธิ์การสะสมแม็คโครพอยท์ สูงสุด 6 แม็คโครพอยท์ / วัน / 1 หมายเลขสมาชิก (3 แม็คโครพอยท์ และ 3 แม็คโครพอยท์ x2)
8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการ รับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับบที่สมบูรณ์ที่สุด25 ส.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

 

 

ข่าวล่าสุด