แพ็กเกจ ซูเปอร์ คุ้ม

ย้ายค่ายได้เน็ตเยอะ โทรในเครือข่ายไม่อั้น
รายเดือน
549บาท ต่อเดือน
โทร 600 นาที โทรไม่อั้นในเครือข่าย
(30 นาทีแรก)
Other Carrier 1.50 บาท/นาที
50GB ที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
4G/3G ในแพ็กเกจ
40 GB
ฟรี 4G/3G
10 GB (เดือน 1-6)
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
WiFi ไม่อั้น
รับเพิ่ม
ดูหนัง ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID
ไม่เสียค่าเน็ต นาน 12 เดือน
749บาท ต่อเดือน
โทร 1,000 นาที โทรไม่อั้นในเครือข่าย
(30 นาทีแรก)
Other Carrier 1.50 บาท/นาที
60GB ที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
WiFi ไม่อั้น
รับเพิ่ม
- ดูหนัง ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID
ไม่เสียค่าเน็ต นาน 12 เดือน

949บาท ต่อเดือน
โทร 1,200 นาที โทรไม่อั้นในเครือข่าย
(30 นาทีแรก)
Other Carrier 1.50 บาท/นาที
80GB ที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
WiFi ไม่อั้น
รับเพิ่ม
- ดูหนัง ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID
ไม่เสียค่าเน็ต นาน 12 เดือน