แพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช ให้คุณสนุกเกินคุ้ม ทั้งโทร เน็ต และโซเชียล

แพ็กเกจเสริม ทรูมูฟ เอช
ให้คุณสนุกเกินคุ้ม ทั้งโทร เน็ต และโซเชียล

แพ็กเกจใหม่แนะนำ!

บุฟเฟ่ต์เน็ต 1 & 4 Mbps Plus

เน็ตไม่อั้น โทรทรูมูฟ เอช แถม WiFi ไม่จำกัด

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G โทรในเครือข่าย สมัคร
500
30 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด
1 Mbps ไม่อั้น
ไม่อั้น 30 วัน
*900*1991#
650
30 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด
4 Mbps ไม่อั้น
ไม่อั้น 30 วัน
*900*1993#
ค่าบริการ
(บาท)
3G โทรในเครือข่าย สมัคร
500 บาท / 30 วัน
เน็ตความเร็วสูงสุด
1 Mbps ไม่อั้น
ไม่อั้น 30 วัน
*900*1991#
650 บาท / 30 วัน
เน็ตความเร็วสูงสุด
4 Mbps ไม่อั้น
ไม่อั้น 30 วัน
*900*1993#
หมายเหตุ
-  รับสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 1 และ 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณ
- โทรเบอร์ทรูมูฟเอชได้ฟรี 60 นาทีต่อครั้ง (ตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 1 บาท คิดเงินตามจริงเป็นวินาที)
- โทรเบอร์นอกเครือข่าย คิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก 
- แพ็กเกจ 30 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
- ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

บุฟเฟ่ต์เน็ต 1 Mbps

แชทมันส์ โซเชียลชิล ดูคลิปไม่อั้น

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G สมัคร
100
7 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด
1 Mbps ไม่อั้น
*900*1973#
300
30 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด
1 Mbps ไม่อั้น
*900*1974#
ค่าบริการ
(บาท)
3G สมัคร
100 บาท / 7 วัน
เน็ตความเร็วสูงสุด
1 Mbps ไม่อั้น
*900*1973#
300 บาท / 30 วัน
เน็ตความเร็วสูงสุด
1 Mbps ไม่อั้น
*900*1974#
หมายเหตุ
- รับสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 1 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณ
- แพ็กเกจ 7 และ 30 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
- ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

บุฟเฟต์เน็ต 512

แพ็กเน็ตไม่อั้น ที่ทุกคนรอคอย

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G สมัคร
11
6 โมงเช้า –
6 โมงเย็น
เน็ตความเร็วสูงสุด
512 Kbps ไม่อั้น
*900*1996#
22
24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด
512 Kbps ไม่อั้น
*900*1965#
45
3 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด
512 Kbps ไม่อั้น
*900*1988#
89
7 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด
512 Kbps ไม่อั้น
*900*8934#
269
30 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด
512 Kbps ไม่อั้น
*900*1999#
ค่าบริการ
(บาท)
3G สมัคร
11 บาท / 6 โมงเช้า –
6 โมงเย็น
เน็ตความเร็วสูงสุด
512 Kbps ไม่อั้น
*900*1996#
22 บาท / 24 ชม.
เน็ตความเร็วสูงสุด
512 Kbps ไม่อั้น
*900*1965#
45 บาท / 3 วัน
เน็ตความเร็วสูงสุด
512 Kbps ไม่อั้น
*900*1988#
89 บาท / 7 วัน
เน็ตความเร็วสูงสุด
512 Kbps ไม่อั้น
*900*8934#
269 บาท / 30 วัน
เน็ตความเร็วสูงสุด
512 Kbps ไม่อั้น
*900*1999#
หมายเหตุ
- รับสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 512 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ไม่จำกัดปริมาณ
- แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร 
- แพ็กเกจ 3 และ 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
- ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เซฟเซฟ 512 Kbps.

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G สมัคร
15
24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps
รวม 300 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8951#
19
24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps
รวม 500 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*1931#
45
4 เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8975#
79 7 เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1.5 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8952#
199
30 เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 4 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8976#

299
30 เน็ตความเร็วสูงสุด 512Kbps รวม 9000 MB (300MB ต่อวัน จากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps)
กด*900*8998#
369 60 เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 12 GB (6GB ต่อ 30 วัน หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64 Kbps )
กด*900*1987#
ค่าบริการ 3G สมัคร
15 บาท / 24 ชม.

เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 300 MB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8951#
19 บาท / 24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 500 MB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*1931#
45 บาท / 4 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8975#
79 บาท / 7 วัน
เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1.5 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8952#
199 บาท / 30 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 4 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8976#

299 บาท / 30 วัน
เน็ตความเร็วสูงสุด 512Kbps รวม 9000 MB (300MB ต่อวัน จากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps)
กด*900*8998#
369 บาท / 60 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 12 GB (6GB ต่อ 30 วัน หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64 Kbps )
กด*900*1987#
หมายเหตุ
- รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 512 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)
- แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
- แพ็กเกจ 7 วัน, 30 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
- แพ็กเกจ 369 ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. ของวันที่ 60 นับจากวันที่สมัครใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อต้องทำการสมัครใหม่
- ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


แพ็กเกจเสริม 4G เบิ้ล เบิ้ล

สำหรับลูกค้า 4G แบบรายเดือนและเติมเงินเท่านั้น

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
4G สมัคร

9


1

200 MB

กด*900*1922#

15


1

400 MB

กด*900*1923#

39


1

1.5 GB

กด*900*1924#

59

7

800 MB

กด*900*1925#

99

7

2 GB

กด*900*1926#
ค่าบริการ
(บาท)
4G | 3G สมัคร
9 บาท / 1 วัน
200 MB
กด*900*1922#
15 บาท / 1 วัน
400 MB
กด*900*1923#
39 บาท / 1 วัน
1.5 GB
กด*900*1924#
59 บาท / 7 วัน 800 MB
กด*900*1925#
99 บาท / 7 วัน 2 GB
กด*900*1926#
หมายเหตุ :
- สำหรับลูกค้าที่ใช้ซิม 4G เท่านั้น
- แพ็ก 1 วัน ลูกค้าแบบเติมเงินใช้งานได้ 24ชั่วโมง หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร , ลูกค้าแบบรายเดือน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่ 
- แพ็ก 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่ 


ใหม่! บุฟเฟต์เน็ต 512 Plus

WiFi ไม่อั้น

ทั้งเน็ต ทั้งโทร ไม่อั้น ไม่หมด คุ้มสุดดด

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G โทรในเครือข่าย สมัคร
29
24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps.
ไม่ลดความเร็ว
24 ชม.
*900*8999#
ค่าบริการ 3G โทรในเครือข่าย สมัคร
29 บาท / 24 ชม.

เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps. ไม่ลดความเร็ว
24 ชม.
กด*900*8999#
หมายเหตุ
- รับสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 512 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ไม่จำกัดปริมาณ
- โทรเบอร์ทรูมูฟเอชได้ฟรี 60 นาทีต่อครั้ง (ตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 1 บาท คิดเงินตามจริงเป็นวินาที)
- โทรเบอร์นอกเครือข่าย คิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
- แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
- ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 


Smart Combo

ให้เยอะจุใจ สลับได้ทั้งโทรและเน็ต

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
3G
สมัคร
199
30 50 750 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*924*0199#
399 150 3 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*924*0399#
599 200 6 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*924*0599#
799 300

10 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)

กด*924*0799#
ค่าบริการ อายุการใช้งาน
(วัน)
3G
สมัคร
199 บาท / 30 วัน
50 750 MB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*924*0199#
399 บาท / 30 วัน 150 3 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*924*0399#
599 บาท / 30 วัน
200 6 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*924*0599#
799 บาท / 30 วัน
300 10 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)
กด*924*0799#Super Save ไม่อั้น x 4

เล่นเน็ตไม่อั้น โทรฟรีไม่อั้น WiFi ไม่อั้น พร้อมฟรี SMS  

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G โทรในเครือข่าย SMS
(ในเครือข่าย)
WiFi สมัคร
19
24 ชม. ไม่อั้น ที่ความเร็วสูงสุด 384Kbps ไม่อั้น 5ทุ่ม-5โมงเย็น 10 ไม่อั้น
กด*900*8701#
99 7 วัน 50
กด*900*8702#
159 15 วัน 100
กด*900*8703#
ค่าบริการ 3G / โทรในเครือข่าย SMS
(ในเครือข่าย)
WiFi สมัคร
19 บาท / 24 ชม.
ไม่อั้น ที่ความเร็วสูงสุด 384Kbps

โทรในเครือข่าย
ไม่อั้น 5ทุ่ม-5โมงเย็น
10

ไม่อั้น

กด*900*8701#
99 บาท / 7 วัน 50
กด*900*8702#
159 บาท / 15 วัน
100
กด*900*8703#
หมายเหตุ
- แพ็กเกจ 24 ชม.ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ไม่จำกัดภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร , แพ็กเกจแบบ 7,15 วันใช้งานอินเตอร์เน็ตจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้าย หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อต้องทำการสมัครใหม่
- สิทธิโทรในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช เท่านั้น
- โทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาทีต่อครั้งเท่านั้น หากโทรเกินจะคิดค่าบริการ ตั้งแต่ นาทีที่ 61 เป็นต้นไป ในอัตราวินาทีละ 0.0178 บาท
- ค่าบริการ SMS ส่วนเกินจากแพ็กเกจ 2 บาท/SMS
- ค่าโทรส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมข้างต้น จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
- ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


บุฟเฟ่ต์เน็ต 384 Plus

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G โทรในเครือข่าย สมัคร
24
24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps.

ไม่ลดความเร็ว

24 ชม.
กด*900*8944#
144 7 วัน ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.

ไม่ลดความเร็ว

7 วัน
กด*900*8945#
ค่าบริการ 3G โทรในเครือข่าย สมัคร
24 บาท / 24 ชม.

เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps 24 ชม.
กด*900*8944#
144 บาท / 7 วัน
เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps 7 วัน
กด*900*8945#
หมายเหตุ
- รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ไม่จำกัดปริมาณ
- โทรเบอร์ทรูมูฟเอชได้ฟรี 60 นาทีต่อครั้ง (ตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 1 บาท คิดเงินตามจริงเป็นวินาที) โทรเบอร์นอกเครือข่าย คิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
- แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
- แพ็กเกจ 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
- ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


บุฟเฟต์เน็ต 384 กลางวัน

มันส์แบบไม่ลดสปีดทั้งกลางวัน  

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G สมัคร
7
24 ชม. เน็ตต่อเนื่องเร็วสูงสุด 384 Kbps.

(6 โมงเช้า - 6 โมงเย็น)
ไม่ลดความเร็ว

กด*900*8947#
ค่าบริการ 3G สมัคร
24 บาท / 24 ชม.

เน็ตต่อเนื่องเร็วสูงสุด 384 Kbps.

(6 โมงเช้า - 6 โมงเย็น)
ไม่ลดความเร็ว

กด*900*8947#
หมายเหตุ
- รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
- ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตนอกช่วงเวลาตามแพ็กเกจที่กำหนด จะคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก

บุฟเฟต์เน็ต 384 มินิ

มันส์แบบไม่ลดสปีด พร้อมโทรฟรี ทั้งกลางคืน  

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G โทรในเครือข่าย สมัคร
12
24 ชม. เน็ตต่อเนื่องเร็วสูงสุด 384 Kbps.
(5โมงเย็น - ตี 5)
ไม่ลดความเร็ว
5 โมงเย็น - ตี 5
กด*900*8946#
ค่าบริการ 3G โทรในเครือข่าย สมัคร
12 บาท / 24 ชม.

เน็ตต่อเนื่องเร็วสูงสุด 384 Kbps.
(5โมงเย็น - ตี 5)
ไม่ลดความเร็ว
5 โมงเย็น - ตี 5
กด*900*8946#
หมายเหตุ
- การใช้สิทธิโทรในเครือข่ายทรูมูฟเอชไม่จำกัดจำนวนครั้งข้างต้น สามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาทีต่อครั้งเท่านั้น หากโทรเกินจะคิดค่าบริการตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการในอัตรานาทีละ 1 บาท โดยคิดอัตราตามจริงเป็นวินาที
- กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายนอกเครือข่ายทรูมูฟ เอช จะคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
- หากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตนอกช่วงเวลาตามแพ็กเกจที่กำหนด จะคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก


แพ็กเกจเสริม PLUS และ PLUS

แพ็กเกจเสริม PLUS

ค่าบริการ (บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G
โทรในเครือข่าย สมัคร
9 24 ชม. ต่อเนื่อง ในเครือข่าย
ตี 5 - 5 โมงเย็น
กด*900*3916#
59 7 ต่อเนื่อง ในเครือข่าย
ตี 5 - 5 โมงเย็น
กด*900*3917#
9 24 ชม. ต่อเนื่อง ในเครือข่าย
ตี 5 - 5 โมงเย็น
กด*900*3918#
59 7 ต่อเนื่อง ในเครือข่าย
ตี 5 - 5 โมงเย็น
กด*900*3919#
ค่าบริการ
3G โทรในเครือข่าย สมัคร
9 บาท / 24 ชม. ต่อเนื่อง ในเครือข่าย
ตี 5 - 5 โมงเย็น
กด*900*3916#
59 บาท / 7 วัน ต่อเนื่อง ในเครือข่าย
ตี 5 - 5 โมงเย็น
กด*900*3917#
9 บาท / 24 ชม. ต่อเนื่อง ในเครือข่าย
ตี 5 - 5 โมงเย็น
กด*900*3918#
59 บาท / 7 วัน ต่อเนื่อง ในเครือข่าย
ตี 5 - 5 โมงเย็น
กด*900*3919#
หมายเหตุ
- โทรเบอร์ทรูมูฟเอชได้ฟรี 60 นาทีต่อครั้ง (ตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 1 บาท คิดเงินตามจริงเป็นวินาที) * โทรเบอร์นอกเครือข่าย คิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
- สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร| แพ็กเกจ 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
- บริการ Facebook เฉพาะใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน www.facebook.com, m.facebook.com, แอพพลิเคชั่น Facebook|บริการ Line เฉพาะใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน Application Line ไม่นับรวมในการใช้ฟังค์ชั่น Free Call ผ่าน LINE |
- ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เซฟเซฟ 384 Kbps

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G สมัคร
14
24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps รวม 150 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8941#
69 7 เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps รวม 750 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8942#
ค่าบริการ 3G สมัคร
14 บาท / 24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps รวม 150 MB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8941#
69 บาท / 7 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps รวม 750 MB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8942#
หมายเหตุ
- รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)
- แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
- แพ็กเกจ 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
- ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม