แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

แพ็กเสริม โทรทุกเครือข่าย

40 นาที
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
2 วัน
นับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ ใช้งานแพ็กเสริมได้ตามกำหนดจนถึงเวลา 23:59
ราคาแพ็กเกจ
20.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1.40 บาท
รวม
21.40 บาท