แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

แพ็กเสริม โทรทุกเครือข่าย

200 นาที
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
30 วัน
นับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ ใช้งานแพ็กเสริมได้ตามกำหนดจนถึงเวลา 23:59
ราคาแพ็กเกจ
90.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6.30 บาท
รวม
96.30 บาท