แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

แพ็กเสริม โทรไม่อั้น (ในเครือข่าย)

โทรไม่อั้นในเครือข่าย (5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น)
นานสูงสุด 60 นาที/ครั้ง
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
7 วัน
นับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ ใช้งานแพ็กเสริมได้ตามกำหนดจนถึงเวลา 23:59
ราคาแพ็กเกจ
58.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4.06 บาท
รวม
62.06 บาท