แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

แพ็กเสริม โทรไม่อั้น (ในเครือข่าย)

โทรไม่อั้นในเครือข่าย 24 ชม.
นานสูงสุด 60 นาที/ครั้ง
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
7 วัน
นับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ ใช้งานแพ็กเสริมได้ตามกำหนดจนถึงเวลา 23:59
ราคาแพ็กเกจ
85.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5.95 บาท
รวม
90.95 บาท