เน็ตเหมาจ่ายประเทศเพื่อนบ้าน
เริ่มต้นเพียง 99.00บาท ต่อ 15 วัน
แพ็กเสริม
Travel Neighboring Countries
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศอื่นๆ
เริ่มต้นเพียง 300.00บาท ต่อ 3 วัน
แพ็กเสริมออนไลน์ TRAVEL WORLD
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องเอเชีย
เริ่มต้นเพียง 150.00บาท ต่อ 3 วัน
แพ็กเสริมออนไลน์ TRAVEL ASIA
รายละเอียด
เน็ตบนเครื่องบิน
เริ่มต้นเพียง 199.00บาท ต่อวัน
แพ็กเสริม เน็ตบนเครื่องบิน
AeroMobile In-flight
รายละเอียด
เน็ตไม่อั้นในญี่ปุ่น
เริ่มต้นเพียง 495.00บาท ต่อ 5 วัน
แพ็กเสริม Non-stop
เอ็นทีทีโดโคโม
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศอื่นๆครอบคลุมสุด
เริ่มต้นเพียง 980.00บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเสริม Non-stop
โซนยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องเอเชียครอบคลุมสุด
เริ่มต้นเพียง 650.00บาท ต่อ 2 วัน
แพ็กเสริม Non-Stop
โซนเอเชีย
รายละเอียด
โทรในประเทศอื่นๆ
เริ่มต้นเพียง 500.00บาท ต่อ 7 วัน
แพ็กเสริม โทรออกและรับสาย
(โซนยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย)
รายละเอียด
โทรในเอเชีย
เริ่มต้นเพียง 420.00บาท ต่อ 7 วัน
แพ็กเสริม โทรออกและรับสาย
(โซนเอเชีย)
รายละเอียด