แพ็กเกจเสริม รายเดือน

แพ็กเสริม เน็ตบนเครื่องบิน AeroMobile In-flight
เน็ต 4G/3G 100 MB แบบรายครั้ง
1 วัน
199 บาท