แพ็กเกจเสริม รายเดือน

เลือกแพ็กเสริมที่ต้องการ

เน้นเน็ต
แพ็กที่น่าสนใจ
เน็ต 10GB (รับเน็ตเพิ่ม 10GB+ประกัน Covid-19) แบบรายครั้ง
15 วัน
199 บาท
เน็ต 16GB (ฟรีประกัน Covid-19) แบบรายครั้ง
7 วัน
149 บาท
แพ็กเสริม 5G แม็กซ์ สปีด
เน็ต 5GB (ฟรีประกัน Covid-19) แบบรายครั้ง
30 วัน
199 บาท
เน็ต 15GB (ฟรีประกัน Covid-19) แบบรายครั้ง
30 วัน
399 บาท
แพ็กเสริม เน็ตเต็มสปีด
เน็ต 1GB แบบรายครั้ง
24 ชม.
29 บาท
เน็ต 3GB แบบรายครั้ง
24 ชม.
39 บาท
เน็ต 2GB แบบรายครั้ง
7 วัน
49 บาท
เน็ต 5GB แบบรายครั้ง
7 วัน
99 บาท
เน็ต 8GB แบบรายครั้ง
15 วัน
120 บาท
เน็ต 12GB แบบรายครั้ง
7 วัน
120 บาท
เน็ต 25GB แบบรายครั้ง
10 วัน
179 บาท
เน็ต 12GB (รับเน็ตเพิ่ม 12GB 24 ชม) แบบรายครั้ง
12 วัน
199 บาท
เน็ต 10GB แบบรายครั้ง
15 วัน
199 บาท
เน็ต 15GB ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
259 บาท
เน็ต 20GB ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
299 บาท