แพ็กเกจเสริม เติมเงิน

เลือกแพ็กเสริมที่ต้องการ

เน้นโทร
แพ็กเสริม โทรทุกเครือข่าย
40 นาที แบบรายครั้ง
2 วัน
20 บาท
200 นาที แบบรายครั้ง
30 วัน
90 บาท
680 นาที แบบรายครั้ง
30 วัน
300 บาท
แพ็กเสริม โทรไม่อั้น (ในเครือข่าย)
โทรไม่อั้นในเครือข่าย (5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น) แบบรายครั้ง
7 วัน
58 บาท
โทรไม่อั้นในเครือข่าย 24 ชม. แบบรายครั้ง
7 วัน
85 บาท
โทรไม่อั้นในเครือข่าย (4 ทุ่ม - 8 โมงเช้า) แบบรายครั้ง
30 วัน
100 บาท
โทรไม่อั้นในเครือข่าย (5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น) แบบรายครั้ง
30 วัน
249 บาท